Bisdom Haarlem-Amsterdam


Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 is van start!

gepubliceerd: zaterdag, 13 januari 2024

Op diverse plaatsen in het bisdom is het startsein gegeven voor de jaar­lijkse Actie Kerk­ba­lans, de grootste fondsenwervende actie van het land. Door het hele land vragen plaat­se­lijke pa­ro­chies hun leden om een finan­ciële bijdrage over te maken. Als het goed is wordt deze week ook bij u de brief bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee?

“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.” “In de kerk kijken we naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hec­tiek van alle­dag.” Het zijn nog maar een paar uit­spra­ken die iets laten zien van de waarde die de pa­ro­chie heeft voor haar leden. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en ver­die­ping vin­den en God ont­moe­ten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samen­le­ving die onze steun nodig hebben.

Uw bijdrage is onmis­baar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee en vul het toezeg­gings­for­mu­lier ruim­har­tig in of maak uw bijdrage over op het daarvoor bedoelde reke­ning­num­mer van de Actie Kerk­ba­lans van uw pa­ro­chie.

Naast doneren, kunt u de Actie onder­steunen door er aan­dacht voor te vragen in uw eigen omge­ving. U kunt bij­voor­beeld de Kerk­ba­lans­be­richten op Facebook X / Twitter van uw kerk delen. Zo laat u weten dat u het werk van uw pa­ro­chie be­lang­rijk vindt. U kunt hier bij­voor­beeld bij vermel­den dat u bij­ge­dragen hebt en mensen uit­no­di­gen het­zelfde te doen.

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwen­lang voor staat. Op naar de kerk van morgen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose