Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Uit liefde voor God

Willibrordzondag - 10 november 2019

gepubliceerd: vrijdag, 1 november 2019

Zondag 10 november is het weer Wil­li­brord­zondag, sinds 1949 ingesteld ter onder­steuning van het werk voor oecumene en evan­ge­li­sa­tie van de Katho­lie­ke Vereniging voor Oecumene. De heilige Wil­li­brord (met diens feestdag op 7 november) is de patroon van de chris­te­nen in Nederland, katho­lie­ken en pro­tes­tan­ten. Het thema voor Wil­li­brord­zondag 2019 is: ‘Uit liefde voor God’.

Oecumene

Oecumene is een kostbare gave aan én opdracht aan de kerken in de 21ste eeuw. Sinds het midden van de 20ste eeuw is in de verhoudingen tussen de grote en kleine chris­te­lijke kerken en stromingen veel ten goede veranderd. Maar we zijn er nog niet. Oecumene is nog steeds een opdracht die zeer de moeite waard is en die als het erop aankomt veel vraagt en kan kosten.

Vervolging

Op veel plaatsen in de wereld hebben chris­te­nen te kampen met vervolging en geweld. Paus Franciscus stelt dit regelmatig aan de orde bij ontmoetingen en in toespraken. Bij een ontmoeting in 2016 met andere kerken zei hij: “Wanneer terroristen of wereldmachten chris­te­lijke minderheden of chris­te­nen vervolgen (...) vragen zij niet: ben je luthers? orthodox? katho­liek? hervormd? van de pinkster­be­we­ging? Nee. Voor hen ben je christen. Zij herkennen alleen een christen.”

Collecte

In de parochiekerken in ons bisdom wordt een (deur)collecte gehouden op Wil­li­brord­zondag. Deze is bestemd voor het werk van de Katho­lie­ke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Wil­li­brord die zich vanuit de R.-K. Kerk inzet voor de oecu­me­nische samen­wer­king in ons land.

Preekschets en voorbeden

Om tijdens de vieringen aandacht te besteden aan dit onderwerp zijn een preekschets en speciale voorbeden be­schik­baar, die aansluiten bij de Schriftlezingen van die zondag als ook het thema van Wil­li­brord­zondag 2019:Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017WillibrordzondagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose