Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Willibrordzondag

gepubliceerd: dinsdag, 31 oktober 2017
Willibrordzondag

Zondag 5 november is het weer Wil­li­brord­zondag, sinds 1949 ingesteld ter onder­steuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De heilige Wil­li­brord (met diens feestdag op 7 november) is de patroon van de christenen in Nederland, katholieken en protestanten.

Het thema voor deze Wil­li­brord­zondag is: ‘Hervorming vandaag – Eén is onze Meester en wij allen zijn broeders en zusters (vgl. Mt. 23,8)’.

Wat betekent de her­vor­ming, reformatie vandaag? Op 31 oktober gedenken wij dat de monnik Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen tegen kerkelijke wanpraktijken op de kerkdeur in Wittenberg spijkerde. Traditioneel gezien als het begin van de Reformatie. De Reformatie van Luther, Calvijn en anderen bracht Kerk en wereld in rep en roer met een nieuw zicht op het Evangelie, op de relatie met God, op Kerk en sacrament. Het leidde helaas ook tot diepe verdeeldheid en strijd.

Eeuwenlang was de scheiding tussen de katholieke en de protestantse leefwereld ook in ons land een bepalende factor. Dankzij de oecumenische beweging is dat vandaag gelukkig veranderd. Dankzij de volgehouden dialogen zijn scheidslijnen van toen deels overwonnen. Protestanten en katholieken weten zich in het ene geloof in de Drie-ene God met elkaar verbonden, staan samen voor de uitdaging om het geloof in de seculiere samenleving voor te leven en uit te dragen en zoeken naar wegen om de eenheid in Christus nog beter zichtbaar te maken. In de viering op Wil­li­brord­zondag, de zondag voor de oecumene, wordt daarbij stil gestaan.

In de parochiekerken wordt een (deur)collecte gehouden op Wil­li­brord­zondag. Deze is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Wil­li­brord die zich vanuit de R.-K. Kerk inzet voor de oecumenische samen­wer­king in ons land.

Meer informatie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose