Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Thema: Samen wandelen, bidden en werken

Willibrordzondag 4 november

gepubliceerd: maandag, 29 oktober 2018

Zondag 4 november is het weer Wil­li­brord­zondag, sinds 1949 ingesteld ter onder­steuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

De heilige Wil­li­brord (met diens feestdag op 7 november) is de patroon van de christenen in Nederland, katholieken en protestanten. Het thema voor Wil­li­brord­zondag 2018 is: ‘Samen wandelen, bidden en werken’.

Wereldraad van Kerken: 70 jaar

Op 21 juni 2018 was paus Franciscus op bezoek bij de Wereldraad van Kerken in Genève. De Wereldraad viert dit jaar het 70-jarig jubileum. Om die reden was er in augustus in Amsterdam een jubileum­viering, want de Wereldraad van Kerken is in 1948 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam opgericht.

Paus Franciscus werd enthousiast ontvangen door de vergadering van het Centraal Comité. ’s Ochtends hield paus Franciscus tijdens de oecumenische gebedsdienst in de kapel van de Wereldraad de homilie over een belangrijke tekst van Paulus uit Galatenbrief 5,13-26, die hij als leidraad nam voor de oecumenische pelgrimstocht van christenen en Kerken op zoek naar herstel van eenheid en een geloof­waar­dig christelijk getuigenis in deze wereld. De overweging van paus Franciscus sloot naadloos aan bij het motto dat de Wereldraad voor de viering van dit jubileum had gekozen: Samen wandelen, bidden en werken.

Thema

Om die reden is dit motto dit jaar gekozen als thema van de Wil­li­brord­zondag. De Katholieke Kerk is dan wel geen lid van de Wereldraad van Kerken, maar de samen­wer­king tussen de Wereldraad en de Katholieke Kerk is er niet minder om. Vandaag is de Katholieke Kerk wereldwijd een belangrijke pleitbezorger en voortrekker van de oecumenische beweging.

'De oecumenische beweging waaraan de Wereldraad van Kerken zoveel heeft bijgedragen, kwam als een gave van de heilige Geest', zei paus Franciscus met verwijzing naar het befaamde decreet over de katholieke deelneming aan de oecumenische beweging uit 1964 (Unitatis redintegratio nr. 1). De weg van de oecumene is een voortdurende oefening om met vallen en opstaan te wandelen in de Geest. Dat houdt voortdurende bekering in, maar is ook een bron van vrede en vreugde. 

Collecte

In de parochiekerken wordt een (deur)collecte gehouden op Wil­li­brord­zondag. Deze is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Wil­li­brord die zich vanuit de R.-K. Kerk inzet voor de oecumenische samen­wer­king in ons land.

Meer informatie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose