Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag

Zondag 22 april 2018

gepubliceerd: dinsdag, 20 maart 2018

Zondag 22 april is het in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk Wereldge­beds­dag voor Roepingen, ook wel Roepingen­zon­dag genoemd. In zijn bood­schap voor deze zon­dag haakt paus Fran­cis­cus dit keer aan bij het thema voor de ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode die in ok­to­ber 2018 in Rome wordt gehou­den, te weten: ‘Jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’.

Horen - On­der­schei­den - Beleven

De paus onder­streept in zijn bood­schap drie punten waar het gaat om roe­ping: het is be­lang­rijk de oproep van de Heer te horen, te on­der­schei­den en te beleven. Hij ver­wijst naar het begin van Jezus’ zen­ding: “Deze drie aspecten - horen, onder­schei­ding en beleven - vormen ook de omlijs­ting aan het begin van de zen­ding van Jezus, die na de dagen van gebed en strijd in de woes­tijn zijn synagoge van Nazareth bezoekt en die luistert naar het Woord, de inhoud van de Hem door de Vader toever­trouwde zen­ding on­der­scheidt en verkon­digt dat Hij geko­men is om het ‘heden’ te verwezen­lijken (vgl. Luc. 4, 16-21).”

Open hart

De Heer blijft vandaag oproepen om Hem te volgen, zegt paus Fran­cis­cus. ‘Wij moeten niet wachten totdat wij volmaakt zijn om edel­moe­dig “hier ben ik” te ant­woor­den, noch angst hebben voor onze beper­kingen en zon­den, maar met een open hart de stem van de Heer ont­van­gen. Ernaar luis­te­ren, onze per­soon­lijke zen­ding in Kerk en wereld on­der­schei­den en ten slotte deze beleven in het heden dat God ons geeft.’

Gratis ma­te­ri­alen voor roe­pingen­zon­dag

Meer­dere bis­dom­men en ook de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) stellen ma­te­ri­alen be­schik­baar voor Roepingen­zon­dag 2018. Deze kunnen gratis wor­den gedownload.

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 6 mei 2022Pausboodschap voor Roepingenzondag
maandag, 2 mei 2022Roepingenzondag
woensdag, 10 november 2021Podcasts met roepingverhalen
dinsdag, 26 oktober 2021Roepingenweek 2021
woensdag, 4 augustus 2021Bedevaartzaterdag voor roepingen
vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
woensdag, 12 mei 2021Onderscheidingsdag levenskeuzen
vrijdag, 9 april 2021Pausboodschap Roepingenzondag
donderdag, 8 april 2021Wees niet bang, kom dichterbij
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
woensdag, 28 oktober 2020Nationale Roepingenweek
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
zaterdag, 2 mei 2020Op zoek naar jouw bestemming?
vrijdag, 24 april 2020Pausboodschap voor Roepingenzondag
donderdag, 30 januari 2020Oriëntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
woensdag, 5 juni 2019Onderscheidingsdag Levensvragen
dinsdag, 9 april 2019“Bid tot de Herder”Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose