Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Roepingenzondag

Wees niet bang, kom dichterbij

gepubliceerd: vrijdag, 9 april 2021

De 58e Wereld­ge­beds­dag voor Roepingen wordt dit jaar gevierd op zon­dag 25 april 2021 - de vierde zon­dag van Pasen. In zijn bood­schap voor deze dag geeft paus Fran­cis­cus dit keer Sint Jozef als voor­beeld, die door God werd ge­roe­pen door middel van dromen.

St. Jozef was niet beroemd en viel evenmin op. ‘En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bij­zon­ders verwezen­lijkt’, zegt de paus. God kijkt naar het hart en in de heilige Jozef herkende Hij een vaderhart. ‘De Heer wil harten van vaders, harten van moe­ders vormen: open harten, die in staat zijn tot grote uit­dagingen, edel­moe­dig in de zelfgave, meelevend in het troosten van angsten en vastbera­den om de hoop te ver­ster­ken,’ schrijft paus Fran­cis­cus.

Thema in Neder­land

In Neder­land is het thema voor Roepingen­zon­dag dit jaar: ‘Wees niet bang, kom dich­ter­bij’. We­reld­wijd wordt op deze dag dag in kerken en kloosters speciaal gebe­den voor roe­pingen tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het reli­gi­euze leven. Van­wege de corona­maat­re­ge­len zal Roepingen­zon­dag in Neder­land ook dit jaar, net als in 2020, vooral online wor­den gevierd.

In elk bisdom wordt op eigen wijze aan­dacht gevraagd voor Roepingen­zon­dag en er zijn ma­te­ri­alen be­schik­baar die daarbij gebruikt kunnen wor­den.

 

Roepingenzondag 2021 - Wees niet bang, kom dichterbij
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose