Bisdom Haarlem-Amsterdam


Warme belangstelling voor online Open Dagen

gepubliceerd: maandag, 4 mei 2020

Bij gelegen­heid van Roepingen­zon­dag pre­sen­teer­den zowel het Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius als Groot­semi­narie St. Wil­li­brord zich via online kanalen. Wie het gemist heeft of het nog een terug wil kijken, zijn video’s be­schik­baar via de res­pec­tie­ve­lijke web­si­tes.

Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Zater­dag 2 mei pre­sen­teerde onder andere studieprefect Diederik Wienen de moge­lijk­he­den van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Bovendien hield Mgr. Jan Hendriks online een college ‘Ker­ke­lijke do­cu­menten 1a’ waardoor belang­stel­len­den direct een indruk kregen van het instituut.

Wil­li­brord­semi­narie

Zondag 3 mei werd een online ‘Onder­schei­dings­dag’ ge­pre­sen­teerd waarbij onder andere vier ge­tui­ge­nissen langskwamen. Daarbij was er niet alleen aan­dacht voor het pries­ter- en diaken­ambt en het reli­gi­euze leven, maar ook voor de roe­ping van het huwe­lijk.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 6 mei 2022Pausboodschap voor Roepingenzondag
maandag, 2 mei 2022Roepingenzondag
woensdag, 10 november 2021Podcasts met roepingverhalen
dinsdag, 26 oktober 2021Roepingenweek 2021
woensdag, 4 augustus 2021Bedevaartzaterdag voor roepingen
vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
woensdag, 12 mei 2021Onderscheidingsdag levenskeuzen
vrijdag, 9 april 2021Pausboodschap Roepingenzondag
donderdag, 8 april 2021Wees niet bang, kom dichterbij
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
woensdag, 28 oktober 2020Nationale Roepingenweek
zaterdag, 2 mei 2020Op zoek naar jouw bestemming?
vrijdag, 24 april 2020Pausboodschap voor Roepingenzondag
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
woensdag, 5 juni 2019Onderscheidingsdag Levensvragen
dinsdag, 9 april 2019ďBid tot de HerderĒ
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleidingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose