Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nationale Roepingenweek

Zondag 1 t/m zaterdag 7 november

gepubliceerd: woensdag, 28 oktober 2020

Voor het tweede jaar op rij or­ga­ni­seert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land een Nationale Roepingenweek. Van zon­dag 1 t/m zater­dag 7 no­vem­ber is er in elk bisdom en bij ver­schil­lende reli­gi­euze ge­meen­schappen een ac­ti­vi­teit of speciale vie­ring waarin de roe­ping tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het reli­gi­euze leven centraal staat.

Van­wege de corona­maat­re­ge­len is het pro­gram­ma van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam aan­ge­past: er zijn door de week online Vesper­vie­ringen en er is een Eucha­ris­tie­vie­ring op het hoog­feest van Sint Wil­li­brord.

Ka­the­draal TV

Pro­gram­ma Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

datum tijd vie­ring vanuit
Maan­dag 2 no­vem­ber 17.45 uur Vespers Bede­vaart­ka­pel Heiloo
Dins­dag 3 no­vem­ber 17.45 uur Vespers Bede­vaart­ka­pel Heiloo
Woens­dag 4 no­vem­ber 17.45 uur Vespers Bede­vaart­ka­pel Heiloo
Donder­dag 5 no­vem­ber 17.45 uur Vespers Bede­vaart­ka­pel Heiloo
Vrij­dag 6 no­vem­ber 17.45 uur Vespers Bede­vaart­ka­pel Heiloo
Zater­dag 7 no­vem­ber 11.30 uur
12.00 uur
Rozen­krans­ge­bed
Eucha­ris­tie­vie­ring
Bede­vaart­ka­pel Heiloo

Nationale Roepingenweek

Doel van deze speciale Roepingenweek is het fun­da­men­tele belang van reli­gi­euze roe­pingen voor de Kerk te be­na­druk­ken. Dat gebeurt jaar­lijks op Roepingen­zon­dag, maar deze dag komt door de vie­ring van de Eerste Heilige Communie en andere zaken steeds meer onder druk te staan. Daarom nu een hele week op een ander moment in het jaar, name­lijk rond het hoog­feest van de heilige Wil­li­brord, patroon­hei­lige van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose