Bisdom Haarlem-Amsterdam


Podcasts met roepingverhalen

Roepingenweek 2021

gepubliceerd: woensdag, 10 november 2021

In het kader van Roepingenweek (7 t/m 13 no­vem­ber) presen­teert het Wil­li­brord­semi­narie een aantal podcasts met roe­ping­ver­halen. Mgr. Hendriks heeft zon­dag het spits afgebeten en inmiddels staan er vijf podcasts op de speciale web­si­te.

Behalve roe­ping tot het pries­ter­schap is er ook aan­dacht voor andere roe­pingen: het diaken­schap, het reli­gi­euze leven en niet in de laatste plaats de roe­ping van het huwe­lijk en het stichten van een gezin. Behalve onze bis­schop, Mgr. Jan Hendriks komen kape­laan Teun Warnaar, zuster Castissima, diakens Jaider Chantre Chántez en Wim Balk, broe­der Geerard Labeur, echtpaar Jochem & Flora Oor en betrokken leek Elie Hage aan het woord. Iedere dag wordt een podcast toe­ge­voegd.

Roepingenweek 2021

Van 7 t/m 13 no­vem­ber wordt de lan­de­lijke Roepingenweek 2021 gehou­den. Deze week wordt elk jaar geor­ga­ni­seerd rond het Hoog­feest van de H. Wil­li­brord om te bid­den voor roe­pingen tot het Pries­ter­schap, het Reli­gi­eus leven en het Diaconaat en ook wor­den er op vele plekken extra momenten met jon­ge­ren geor­ga­ni­seerd rond Roeping.

Bewustwor­dings Middag

Kom op zater­dag 13 no­vem­ber 2021 naar de Roepingen Bewustwor­dings Middag Hei­lig­dom onze lieve vrouw ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo. Een dag voor tieners en jon­ge­ren van 12 t/m 28 jaar met twee thema's: Wat wil ik met mijn leven? en Mijn unieke rol in de wereld, in de ogen van God.

Pro­gram­ma

11.00 uur H. Mis in de Klooster­ka­pel
12.15 uur In­for­mele lunch
13.00 uur Openings­woord Door Mgr. Hendriks, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

13.15 uur
Thema 1
Wat wil ik met mijn leven? En hoe je ant­woord kunt geven op deze vraag. Door Jeroen de Wit, rector van het groot­semi­na­rie Sint Wil­li­brord

13.45 uur
Thema 2
Mijn unieke rol in de wereld, in de ogen van God. Over de vele ver­schil­lende moge­lijke roe­pingen die er zijn.
14.15 uur Pauze Koffie/thee en spel

15.00 uur
Vervolg thema 2
Vraagbaak met een panel van ver­te­gen­woor­digers van ver­schil­lende roe­pingen:
  • Het pries­ter­schap
  • Het Reli­gi­euze leven - Een zuster en een broe­der
  • De roe­ping als leek
  • De roe­ping tot het Huwe­lijk
16.00 uur Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding, vooraf­ge­gaan door een korte inlei­ding.
16.30 uur Vespers
17.00 uur Afslui­ting

Details

datum: Zater­dag 13 no­vem­ber 2021
tijd: van 11.00 tot 17.00 uur
locatie: Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo
in­for­ma­tie: www.wil­li­brord­semi­narie.nl/roe­pingenweek2021
e-mail: rector@wil­li­brord­semi­narie.nl
download: Flyer Roepingen­week­end (pdf)

 


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 6 mei 2022Pausboodschap voor Roepingenzondag
maandag, 2 mei 2022Roepingenzondag
dinsdag, 26 oktober 2021Roepingenweek 2021
woensdag, 4 augustus 2021Bedevaartzaterdag voor roepingen
woensdag, 12 mei 2021Onderscheidingsdag levenskeuzen
vrijdag, 9 april 2021Pausboodschap Roepingenzondag
donderdag, 8 april 2021Wees niet bang, kom dichterbij
woensdag, 28 oktober 2020Nationale Roepingenweek
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
zaterdag, 2 mei 2020Op zoek naar jouw bestemming?
vrijdag, 24 april 2020Pausboodschap voor Roepingenzondag
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
woensdag, 5 juni 2019Onderscheidingsdag Levensvragen
dinsdag, 9 april 2019“Bid tot de Herder”
zondag, 7 oktober 2018Studiedag Roepingenpastoraat
dinsdag, 29 mei 2018Heb Jezus lief
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor RoepingenzondagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose