Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Roepingenweek 2021

Zondag 7 t/m zaterdag 13 november

gepubliceerd: dinsdag, 26 oktober 2021

Ik ben de weg, de waar­heid en het leven. (...)
Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. (Joh 14. 6,12)

Kom op zater­dag 13 no­vem­ber 2021 naar de Roepingen Bewustwor­dings Middag Hei­lig­dom onze lieve vrouw ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo.

Van 7 t/m 13 no­vem­ber zal de lan­de­lijke Roepingenweek 2021 wor­den gehou­den. Deze week wordt elk jaar geor­ga­ni­seerd rond het Hoog­feest van de H. Wil­li­brord om te bid­den voor roe­pingen tot het Pries­ter­schap, het Reli­gi­eus leven en het Diaconaat en ook wor­den er op vele plekken extra momenten met jon­ge­ren geor­ga­ni­seerd rond Roeping.

De aftrap van deze week zal op zon­dag 7 no­vem­ber zijn in elke paro­chie­kerk en ge­meen­schap, maar bij­zon­der in de drie Missio­naire centra van ons bisdom: de St. Bavo­kathe­draal in Haar­lem, de St. Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam en op het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heloo. Ook gedurende de week zal er bij groepen van tieners en jon­ge­ren aan­dacht aan wor­den besteed. Zie hier­voor de web­si­te van uw pa­ro­chie­ge­meen­schap.

Voor tieners en jon­ge­ren, van 12 t/m 28 jaar.

Pro­gram­ma

11.00 uur H. Mis in de Klooster­ka­pel
12.15 uur In­for­mele lunch
13.00 uur Openings­woord Door Mgr. Hendriks, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

13.15 uur
Thema 1
Wat wil ik met mijn leven? En hoe je ant­woord kunt geven op deze vraag. Door Jeroen de Wit, rector van het groot­semi­na­rie Sint Wil­li­brord

13.45 uur
Thema 2
Mijn unieke rol in de wereld, in de ogen van God. Over de vele ver­schil­lende moge­lijke roe­pingen die er zijn.
14.15 uur Pauze Koffie/thee en spel

15.00 uur
Vervolg thema 2
Vraagbaak met een panel van ver­te­gen­woor­digers van ver­schil­lende roe­pingen:
  • Het pries­ter­schap
  • Het Reli­gi­euze leven - Een zuster en een broe­der
  • De roe­ping als leek
  • De roe­ping tot het Huwe­lijk
16.00 uur Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding, vooraf­ge­gaan door een korte inlei­ding.
16.30 uur Vespers
17.00 uur Afslui­ting

In­for­meer ook bij jouw pa­ro­chie, voor de ac­ti­vi­teiten van deze week in het kader van de Roepingenweek.

Details

Roepingenweek: zon­dag 7 t/m zater­dag 13 no­vem­ber 2021
Bewustwor­dings­mid­dag: Zater­dag 13 no­vem­ber 2021
tijd: van 11.00 tot 17.00 uur
locatie: Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo
in­for­ma­tie: www.wil­li­brord­semi­narie.nl/roe­pingenweek2021
e-mail: rector@wil­li­brord­semi­narie.nl
download: Flyer Roepingen­week­end (pdf)

Gebeds­kaart

Gebedskaart Roepingenweek 2021Speciaal voor de Roepingenweek van 7 t/m 13 no­vem­ber 2021 is er een gebeds­kaart gemaakt met op de voor­kant een prach­tige icoon van de Heilige Wil­li­brord en op de achter­kant een gebed voor roe­pingen. Deze kaarten zijn te krijgen in de paro­chie­kerken maar je kunt hem ook hier down­loa­den als pdf.

 


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 6 mei 2022Pausboodschap voor Roepingenzondag
maandag, 2 mei 2022Roepingenzondag
woensdag, 10 november 2021Podcasts met roepingverhalen
woensdag, 4 augustus 2021Bedevaartzaterdag voor roepingen
woensdag, 12 mei 2021Onderscheidingsdag levenskeuzen
vrijdag, 9 april 2021Pausboodschap Roepingenzondag
donderdag, 8 april 2021Wees niet bang, kom dichterbij
woensdag, 28 oktober 2020Nationale Roepingenweek
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
zaterdag, 2 mei 2020Op zoek naar jouw bestemming?
vrijdag, 24 april 2020Pausboodschap voor Roepingenzondag
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
woensdag, 5 juni 2019Onderscheidingsdag Levensvragen
dinsdag, 9 april 2019“Bid tot de Herder”
zondag, 7 oktober 2018Studiedag Roepingenpastoraat
dinsdag, 29 mei 2018Heb Jezus lief
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor RoepingenzondagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose