Bisdom Haarlem-Amsterdam


Roepingenzondag

‘Vreugde verbindt’

gepubliceerd: maandag, 2 mei 2022

Ie­der­een vraagt zich wel eens af “wat wil ik met mijn leven?” Maar mis­schien vraag je je ook af “wat wil God van mij?” Zondag 8 mei is het behalve Moeder­dag ook Roepingen­zon­dag - een dag waarop we speciaal bid­den voor nieuwe roe­pingen en jon­ge­ren aan­spo­ren om na te denken over roe­ping.

Is er in jou een diep verlangen om te leven vanuit een sterk geloof in Christus en word je bij­zon­der getrokken tot een leven in ver­bon­den­heid met Jezus en Zijn Kerk mid­den in de wereld van vandaag? Wil je daar in alle rust eens serieus over ver­der praten? Denk je over een leven als reli­gi­eus(ze) in een ge­meen­schap? Wil je je graag gaan inzetten in jouw pa­ro­chie, maar weet je (nog) niet hoe? Gaan je gedachten uit­druk­ke­lijk uit naar het pries­ter­schap of het diaconaat?

De Kerk biedt allerlei vormen aan waar­mee jij -op je eigen tempo- kunt ont­dek­ken wat God van je vraagt. Ga gewoon eens langs bij de pa­ro­chie of maak een afspraak voor een oriën­te­rend gesprek bij een pries­ter­oplei­ding. De eerste stappen vragen moed. Laat je niet door mensen ont­moe­di­gen, maar ver­trouw op Gods lei­ding. Al voor je geboren werd, keek God vol verlangen naar jou uit.

Meer in­for­ma­tie

Er zijn diverse moge­lijk­he­den om je roe­ping nader te onder­zoeken. Je kunt contact opnemen met het Wil­li­brord­semi­narie, in­for­ma­tie lezen over de diaken- en cate­chisten­oplei­ding - het Boni­fa­tius­in­sti­tuut of direct bij een klooster in­for­meren of zelfs een paar dagen meedraaien.

­

St. Wil­li­brord­semi­narie

Pries­ter­oplei­ding Heiloo
Rector Jeroen de Wit

St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Diaken- en cate­chisten­oplei­ding Vo­ge­len­zang
Drs. G. Bruggink, Bis­schop­pe­lijk Vica­ris

Roepingen.nl

Zuster Elvira Maria

Rkac­ti­vi­teiten.nl

Over­zicht van concrete roe­ping-ac­ti­vi­teiten:


Downloads

Download hier de ver­schil­lende ma­te­ri­alen:


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 6 mei 2022Pausboodschap voor Roepingenzondag
woensdag, 10 november 2021Podcasts met roepingverhalen
dinsdag, 26 oktober 2021Roepingenweek 2021
woensdag, 4 augustus 2021Bedevaartzaterdag voor roepingen
woensdag, 12 mei 2021Onderscheidingsdag levenskeuzen
vrijdag, 9 april 2021Pausboodschap Roepingenzondag
donderdag, 8 april 2021Wees niet bang, kom dichterbij
woensdag, 28 oktober 2020Nationale Roepingenweek
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
zaterdag, 2 mei 2020Op zoek naar jouw bestemming?
vrijdag, 24 april 2020Pausboodschap voor Roepingenzondag
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
woensdag, 5 juni 2019Onderscheidingsdag Levensvragen
dinsdag, 9 april 2019“Bid tot de Herder”
zondag, 7 oktober 2018Studiedag Roepingenpastoraat
dinsdag, 29 mei 2018Heb Jezus lief
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor RoepingenzondagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose