Bisdom Haarlem-Amsterdam


Nationale Roepingenweek

En Maand van Gebed samen met Polen

gepubliceerd: vrijdag, 25 oktober 2019

Icoon voor de Nationale RoepingenweekDit jaar or­ga­ni­seert de R.-K. Kerk in Neder­land voor het eerst een Natio­nale Roepingenweek. Van zon­dag 3 t/m zater­dag 9 no­vem­ber zijn er in de bis­dom­men speciale vie­rin­gen waarin de roe­ping tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het reli­gi­euze leven centraal staat.

Be­lang­rijk ele­ment in deze Natio­nale Roepingenweek is een icoon van de heilige Wil­li­brord, de patroon­hei­lige van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie.

Doel van deze speciale week rond het Hoog­feest van Wil­li­brord (7 no­vem­ber) is het fun­da­men­tele belang be­na­druk­ken van reli­gi­euze roe­pingen voor de Kerk. Waar moge­lijk zal de lokale bis­schop voor­gaan tij­dens deze vie­rin­gen. Ook vanuit de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen wordt mee­ge­werkt aan dit ini­tia­tief van het lan­de­lijke Roepingen­over­leg.

Estafette­pro­gramma

dag datum bisdom
Zondag 3 no­vem­ber 2019 Bisdom Den Bosch
Maan­dag 4 no­vem­ber 2019 Bisdom Rotter­dam
Dins­dag 5 no­vem­ber 2019 Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
Woens­dag 6 no­vem­ber 2019 Bisdom Roermond
Donder­dag 7 no­vem­ber 2019 Bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den
Vrij­dag 8 no­vem­ber 2019 Reli­gi­euzen KNR
Zater­dag 9 no­vem­ber 2019 Aarts­bis­dom Utrecht

Pro­gram­ma Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal dins­dag 5 no­vem­ber op drie plaatsen speciaal de H. Mis wor­den gelezen voor deze intentie.

tijd locatie
7.50 uur Klooster­ka­pel Groot­semi­narie te Heiloo
9.00 uur St. Bavo Ka­the­draal te Haar­lem met Mgr. Hendriks als cele­brant
12.00 uur Genade­ka­pel van het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo

Verder zal er in de hele maand no­vem­ber in ons bisdom speciaal voor roe­pingen tot het pries­ter­schap en het reli­gi­euze leven gebe­den wor­den samen met de Poolse ge­meen­schap in Neder­land en in Polen. Dit zal zijn op voor­spraak van de Eerste Vijf Mar­te­la­ren van Polen en de H. Wil­li­brord.

Gebed Roepingenweek in drie talen

Gebed voor roe­pingen in drie talen

In de bijlage vindt u hier een speciaal gebed voor in het Neder­lands, Pools en Engels. Ook in Polen is er veel aan­dacht voor deze ge­za­men­lijke gebedsactie.

Pools-Neder­landse bede­vaart

Deze speciale Gebeds­maand voor Roepingen in Neder­land en Polen wordt gestart door een ge­za­men­lijke Pools-Neder­landse bede­vaart van Am­ster­dam naar Heiloo in de nacht van 2 op 3 no­vem­ber. Bin­nen­kort hierover meer in­for­ma­tie op deze web­si­te.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 6 mei 2022Pausboodschap voor Roepingenzondag
maandag, 2 mei 2022Roepingenzondag
woensdag, 10 november 2021Podcasts met roepingverhalen
dinsdag, 26 oktober 2021Roepingenweek 2021
woensdag, 4 augustus 2021Bedevaartzaterdag voor roepingen
vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
woensdag, 12 mei 2021Onderscheidingsdag levenskeuzen
vrijdag, 9 april 2021Pausboodschap Roepingenzondag
donderdag, 8 april 2021Wees niet bang, kom dichterbij
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
woensdag, 28 oktober 2020Nationale Roepingenweek
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
zaterdag, 2 mei 2020Op zoek naar jouw bestemming?
vrijdag, 24 april 2020Pausboodschap voor Roepingenzondag
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd Fotoreportage
woensdag, 5 juni 2019Onderscheidingsdag Levensvragen
dinsdag, 9 april 2019ďBid tot de HerderĒ
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleidingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose