Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

“Bid tot de Herder”

Zondag 12 mei - Roepingenzondag

gepubliceerd: dinsdag, 9 april 2019

“Bid tot de Herder” - dat is het thema van ‘Roepingen­zon­dag’ die op zon­dag 12 mei 2019 zal wor­den gevierd. Om hier speciaal de aan­dacht op te ves­tigen zijn diverse ma­te­ri­alen be­schik­baar. Deze zijn een­vou­dig van deze web­si­te te down­loa­den.

Het betreft een poster, een prentje en een prach­tig en kleur­rijk gebe­den­boekje. Boven­dien is het logo in zowel RGB (tbv het web) als CMYK (tbv druk­werk) be­schik­baar. Met deze ma­te­ri­alen kunnen pa­ro­chies optimaal de aan­dacht ves­tigen op de moge­lijk­he­den voor roe­pingen in ons bisdom: het pries­ter­schap, het per­ma­nent diaken­ambt,het reli­gi­euze leven en de cate­chist.

Downloadlinks
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose