Bisdom Haarlem-Amsterdam


“Bid tot de Herder”

Zondag 12 mei - Roepingenzondag

gepubliceerd: dinsdag, 9 april 2019

“Bid tot de Herder” - dat is het thema van ‘Roepingen­zon­dag’ die op zon­dag 12 mei 2019 zal wor­den gevierd. Om hier speciaal de aan­dacht op te ves­tigen zijn diverse ma­te­ri­alen be­schik­baar. Deze zijn een­vou­dig van deze web­si­te te down­loa­den.

Het betreft een poster, een prentje en een prach­tig en kleur­rijk gebe­den­boekje. Boven­dien is het logo in zowel RGB (tbv het web) als CMYK (tbv druk­werk) be­schik­baar. Met deze ma­te­ri­alen kunnen pa­ro­chies optimaal de aan­dacht ves­tigen op de moge­lijk­he­den voor roe­pingen in ons bisdom: het pries­ter­schap, het per­ma­nent diaken­ambt,het reli­gi­euze leven en de cate­chist.

Downloadlinks


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 6 mei 2022Pausboodschap voor Roepingenzondag
maandag, 2 mei 2022Roepingenzondag
woensdag, 10 november 2021Podcasts met roepingverhalen
dinsdag, 26 oktober 2021Roepingenweek 2021
woensdag, 4 augustus 2021Bedevaartzaterdag voor roepingen
woensdag, 12 mei 2021Onderscheidingsdag levenskeuzen
vrijdag, 9 april 2021Pausboodschap Roepingenzondag
donderdag, 8 april 2021Wees niet bang, kom dichterbij
woensdag, 28 oktober 2020Nationale Roepingenweek
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
zaterdag, 2 mei 2020Op zoek naar jouw bestemming?
vrijdag, 24 april 2020Pausboodschap voor Roepingenzondag
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
woensdag, 5 juni 2019Onderscheidingsdag Levensvragen
zondag, 7 oktober 2018Studiedag Roepingenpastoraat
dinsdag, 29 mei 2018Heb Jezus lief
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor RoepingenzondagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose