Bisdom Haarlem-Amsterdam


Vier seminaristen diaken gewijd

gepubliceerd: zaterdag, 16 november 2019
De ‘before’ foto van de vier wijdelingen met Mgr. Punt en Mgr. Hendriks
De ‘before’ foto van de vier wijdelingen met Mgr. Punt en Mgr. Hendriks

Zater­dag 16 no­vem­ber waren talrijke gelo­vi­gen naar de grote bede­vaart­ka­pel van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood geko­men om de diaken­wij­ding van vier se­mi­na­risten mee te maken. Bis­schop Jozef Punt deed de wij­ding en sprak tij­dens zijn preek over de geest van de tijd waarin de wij­de­lin­gen terecht­ko­men en het ant­woord daarop: Jezus!

Schola Cantorum

De plech­tig­heid werd schit­te­rend opge­luis­terd door de Schola Cantorum van het Groot­semi­narie onder lei­ding van muziek­do­cent kape­laan Alvaro Rodriguez Lucque. Een volle kerk kon veel mee­zingen, al waren er ook ver­schil­lende meerstemmige muziek­stukken bij. We mogen trots zijn op onze se­mi­na­risten.

De homilie van bis­schop Punt

Mgr. Punt schetste in zijn homilie de situatie van onze tijd. Aan­lei­ding was de vraag van Jezus in het Evan­ge­lie: “Zal de mensen­zoon bij zijn komst het geloof op aarde vin­den?” Hij komt dus en vreest weinig of geen geloof meer te vin­den. We leven in een tijd waarin niet het grootste probleem is dat mensen atheïst zijn gewor­den. Steeds dui­de­lijker wordt hoe prach­tig en kun­dig zelfs iedere cel in elkaar steekt. Dat er een hogere intel­li­gentie achter zit wordt eigen­lijk steeds evi­denter. Ook is niet het probleem dat mensen niet geloven dat Jezus heeft bestaan. Ook niet-gelo­vi­ge auteurs erkennen dat de contemporaine buiten­bij­belse bronnen over het leven van Jezus talrijk zijn en dat die bronnen de grote gebeur­te­nissen van Jezus’ leven beves­tigen. Het is ook niet het probleem dat mensen niet willen geloven, integen­deel: in onze tijd zijn mensen juist geneigd om van alles te gaan geloven. Maar de mensen van onze tijd kennen Jezus niet meer als mens­ge­wor­den God en ver­los­ser, de enige die ons toe­komst geeft. Die Jezus moeten de nieuwe diakens ver­kon­di­gen en voor­hou­den.

Na afloop van de plech­tige vie­ring was er gelegen­heid tot fe­li­ci­te­ren en ont­moe­ting in het Oesdom. Een mooie indi­ca­tie voor de ruime belang­stel­ling biedt de foto van het par­keer­veld aan de Kapellaan dat voor de gelegen­heid bijna vol met auto’s stond.

Gebed gevraagd voor geplande pries­ter­wij­ding

Mgr. Hendriks roept op Arsacal op tot gebed: “We zullen de diakens be­ge­lei­den met ons gebed op hun weg naar de pries­ter­wij­ding die, zo God wil, zater­dag na Pink­ste­ren zal plaats­vin­den en die zij zullen ont­van­gen met nog een vijfde wij­de­ling, naar het zich laat aanzien. We zijn God dank­baar voor deze nieuwe werkers in Zijn Wijn­gaard!”

(foto­se­rie: Wim Koopman)


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding
zondag, 19 november 2023Vier nieuwe diakens!
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal
zondag, 28 november 2021Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Video
vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Video
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Video
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020Oriëntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters! Fotoreportage
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd Fotoreportage
zondag, 10 maart 2019Oriëntatieweekend priesteropleiding
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose