Bisdom Haarlem-Amsterdam


Geloof in Geluk - activiteiten

gepubliceerd: donderdag, 14 april 2022

De thema­ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk in de KoepelKa­the­draal te Haar­lem is verlengd. In het kader van de ten­toon­stel­ling wordt een serie ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd waarin de vraag “wat is geluk?” centraal staat.

Meer in­for­ma­tie over de ten­toon­stel­ling staat op koepel­kathe­draal.nl

Lezing over het boek ‘Domweg Gelukkig’

Ge­meen­tepredi­kant, theoloog en schrijver Willem Maarten Dekker

Donder­dag 21 april 2022
20.00 - 22.00 uur

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’Willem Maarten Dekker schreef het boek Domweg Gelukkig. Een theo­lo­gische en filo­so­fische verken­ning van het streven naar geluk (2021). Hij werd gevraagd door de uitgever Royal Jong­bloed een boek te schrijven over het populaire levens­the­ma geluk. Dit resul­teerde in een essayach­tige analyse op het on­der­werp. Tickets

Lezing ‘De kracht van rust’

Stiltetrainer Mirjam van der Vegt

Donder­dag 26 mei 2022
20.00 - 22.00 uur

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’Lijkt jouw dag vaak korter dan je to-dolist? Tijdens deze in­ter­ac­tie­ve lezing leer je meer over de gezonde wissel­wer­king van werk en rust. Je ont­vangt le­vens­les­sen voor werk van we­reld­wijde inspi­ra­tors en gaat met prak­tische hand­vat­ten naar huis. Met voor­beel­den uit het gelijknamige boek De kracht van rust, dat werd verkozen tot beste spi­ri­tu­ele boek. Leer van rapper Typhoon tot een bergbeklimmer en een blinde bis­schop in Oeganda. Auteur en stiltetrainer Mirjam van der Vegt neemt je mee op een onthaastende ‘reis’ van hoofd naar hart. Tickets

Work­shop Li­tur­gisch bloemschikken: ‘Geluk in symboliek’

Bloemsier­kunste­naar Peter van Asselt

Zater­dag 25 juni 2022
13.00 - 16.30 uur

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’In de work­shop Geluk in symboliek ga je aan de slag met onze eigen creativi­teit en het thema geluk. Wat is geluk voor jou? Hoe geef ik geluk vorm? Met behulp van na­tuur­lijke ma­te­ri­alen ga je aan de slag met een li­tur­gische schik­king. Daar­naast werken we als groep ook aan een ge­za­men­lijke li­tur­gische schik­king die zal wor­den ge­pre­sen­teerd in de KoepelKa­the­draal. Je gaat naar huis met een per­soon­lijk arrange­ment én een beetje meer geluk. TicketsGerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 april 2022Geloof in Geluk op KatholiekLeven.nl Video
donderdag, 10 maart 2022Winnaar wedstrijd Geloof in Geluk Video
vrijdag, 11 februari 2022Geloof in Geluk - activiteiten
woensdag, 2 februari 2022Uitslag wedstrijd Geloof in Geluk Audio
zaterdag, 29 januari 2022Genomineerden wedstrijd Geloof in Geluk
vrijdag, 28 januari 2022Geloof in Geluk - activiteiten
donderdag, 13 januari 2022Geloof in Geluk - Wedstrijd
dinsdag, 9 november 2021Lezing OMG Magazine hoofdredacteur
zondag, 24 oktober 2021Lezing - Bijbelillustraties
maandag, 18 oktober 2021Lezing M. van der Vegt - De Kracht van Rust
woensdag, 13 oktober 2021Geloof in Geluk in Haarlems Dagblad
dinsdag, 12 oktober 2021Workshop labyrint lopen
maandag, 13 september 2021Activiteiten rond Geloof in Geluk
zaterdag, 28 augustus 2021Feestelijke opening ‘Geloof in Geluk’ Video
zondag, 22 augustus 2021Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’
zondag, 1 augustus 2021Geloof in Geluk - Sterrenhemel
donderdag, 15 april 2021Geloof in Geluk in de BavokathedraalBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose