Bisdom Haarlem-Amsterdam


Geloof in Geluk - Wedstrijd

Inzendtermijn verlengd tot 16 januari!

gepubliceerd: donderdag, 13 januari 2022

In de ten­toon­stel­ling ‘Geloof in Geluk’ in de Sint-Bavo­kathe­draal in Haar­lem hebben twin­tig deel­ne­mers hun kijk op ‘geluk’ of ‘gelukkig(-zijn)’ gegeven. Maar wat betekent geluk of geloven in geluk voor u, voor jou? SamenKerk nodigt je uit om mee te doen aan de Geloof in Geluk Wedstrijd: Stuur je inzen­ding vóór 16 januari!

Waarom geloof jij in geluk? Je mag zelf bepalen hoe jouw inzen­ding/werk­stuk eruit ziet.

Bij­voor­beeld:

  • Schrijf een (kort) verhaal
  • Vertel over een (eigen) erva­ring
  • Dicht een gedicht
  • Schrijf en zing een lied
  • Maak een teke­ning of schil­der
  • Maak een foto of een collage
  • Maak een TikTok-filmpje
  • Of...

Van alle inzen­dingen kiest de jury tien geno­mi­neer­den. Zij wor­den uit­ge­no­digd voor een speciale mid­dag in Haar­lem, waar de drie win­naars bekend wor­den gemaakt. Naast een mooi prijzenpakket wor­den de inzen­dingen van de win­naars ge­pu­bli­ceerd in het eerste nummer van 2022 van SamenKerk, maar krijgen ook een plek in de ten­toon­stel­ling in de ka­the­draal!

De Geloof in Geluk Wedstrijd staat open voor alle leef­tij­den, wel of niet gelovig of wel of niet woo­nach­tig in Noord-Holland. Ie­der­een is welkom. U kunt in­di­vi­dueel deel­ne­men, maar ook als groep (parochiële werk­groep, gezin of school­klas).

Meedoen vóór 16 januari

Inzen­dingen (eventueel voor­zien van een kleine toelich­ting) moeten vóór 16 januari 2022 binnen zijn (vermeld daarbij uw voor- en achter­naam, post­a­dres, tele­foon­num­mer, e-mail­a­dres en leef­tijd): Stuur jouw of jullie bijdrage per post of e-mail:

Bekendma­king van de tien geno­mi­neer­den is op 16 januari 2022.
Uitrei­king aan de prijswin­naars (in aanwe­zig­heid van alle geno­mi­neer­den) is op vrij­dag 21 / zater­dag 22 januari 2022. Na­tuur­lijk wor­den de win­naars ook bekendgemaakt op deze web­si­te!

Posters

Ter pro­mo­tie zijn twee posters be­schik­baar. Hang ze op achterin de kerk of in een pa­ro­chie­zaal - waar mensen geloven in geluk.


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 14 april 2022Geloof in Geluk - activiteiten
zaterdag, 2 april 2022Geloof in Geluk op KatholiekLeven.nl Video
donderdag, 10 maart 2022Winnaar wedstrijd Geloof in Geluk Video
vrijdag, 11 februari 2022Geloof in Geluk - activiteiten
woensdag, 2 februari 2022Uitslag wedstrijd Geloof in Geluk Audio
zaterdag, 29 januari 2022Genomineerden wedstrijd Geloof in Geluk
vrijdag, 28 januari 2022Geloof in Geluk - activiteiten
dinsdag, 9 november 2021Lezing OMG Magazine hoofdredacteur
zondag, 24 oktober 2021Lezing - Bijbelillustraties
maandag, 18 oktober 2021Lezing M. van der Vegt - De Kracht van Rust
woensdag, 13 oktober 2021Geloof in Geluk in Haarlems Dagblad
dinsdag, 12 oktober 2021Workshop labyrint lopen
maandag, 13 september 2021Activiteiten rond Geloof in Geluk
zaterdag, 28 augustus 2021Feestelijke opening ‘Geloof in Geluk’ Video
zondag, 22 augustus 2021Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’
zondag, 1 augustus 2021Geloof in Geluk - Sterrenhemel
donderdag, 15 april 2021Geloof in Geluk in de BavokathedraalBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose