Bisdom Haarlem-Amsterdam


Geloof in Geluk op KatholiekLeven.nl

gepubliceerd: zaterdag, 2 april 2022
foto: Videoframe
Geloof in Geluk op KatholiekLeven.nl

In de KoepelKa­the­draal te Haar­lem is nog t/m zon­dag 3 april 2022 de thema­ten­toon­stel­ling ‘Geloof in Geluk’ te zien. Video-web­si­te van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie Katho­liekLeven.nl maakte een mooie video-impressie.

Ontdek het verhaal
van de ka­the­draal

“De ka­the­draal is een prach­tig gebouw, mensen komen er ook graag kijken. En daar willen we ver­die­ping aan geven.” De ten­toon­stel­ling “Geloof in Geluk” in de Haar­lemse ka­the­draal St. Bavo wil mensen tot nadenken en be­zin­ning brengen. “Rond geloof in geluk kun je prach­tige ac­ti­vi­teiten or­ga­ni­se­ren. Want eigen­lijk iedere mens is op zoek naar geluk”, ver­telt bis­schop Hendriks van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Zo kreeg de ka­the­draal een bij­zon­dere sterrenhemel: 179 glimmende sterren die op ieder moment van de dag weer andere weerkaat­singen hebben met het licht dat erop valt door de glas-in-loodramen. Bekijk de video en ontdek het verhaal dat de ka­the­draal ver­telt. Naast beel­dende kunst gebeurt dat met muziek, teksten en podcasts ver­telt Nanine van Smooren­burg, project­lei­der.

“Dit is een deel van de Kerk van de toe­komst. Wij hebben de opdracht om een relatie te leggen met de mensen van onze tijd: mensen die mis­schien ver van ons af staan, of die ons mis­schien helemaal niet zien zitten. We willen toch graag in gesprek komen met hen”, zegt bis­schop Hendriks.

 


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 14 april 2022Geloof in Geluk - activiteiten
donderdag, 10 maart 2022Winnaar wedstrijd Geloof in Geluk Video
vrijdag, 11 februari 2022Geloof in Geluk - activiteiten
woensdag, 2 februari 2022Uitslag wedstrijd Geloof in Geluk Audio
zaterdag, 29 januari 2022Genomineerden wedstrijd Geloof in Geluk
vrijdag, 28 januari 2022Geloof in Geluk - activiteiten
donderdag, 13 januari 2022Geloof in Geluk - Wedstrijd
dinsdag, 9 november 2021Lezing OMG Magazine hoofdredacteur
zondag, 24 oktober 2021Lezing - Bijbelillustraties
maandag, 18 oktober 2021Lezing M. van der Vegt - De Kracht van Rust
woensdag, 13 oktober 2021Geloof in Geluk in Haarlems Dagblad
dinsdag, 12 oktober 2021Workshop labyrint lopen
maandag, 13 september 2021Activiteiten rond Geloof in Geluk
zaterdag, 28 augustus 2021Feestelijke opening ‘Geloof in Geluk’ Video
zondag, 22 augustus 2021Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’
zondag, 1 augustus 2021Geloof in Geluk - Sterrenhemel
donderdag, 15 april 2021Geloof in Geluk in de BavokathedraalBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose