Bisdom Haarlem-Amsterdam


Geloof in Geluk - activiteiten

gepubliceerd: vrijdag, 11 februari 2022

De thema­ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk is nog t/m 3 april 2022 te bezoeken in de KoepelKa­the­draal Haar­lem. In het kader van deze ten­toon­stel­ling wor­den ook een serie ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd waarin de vraag “wat is geluk?” centraal staat.

Meer in­for­ma­tie over de ten­toon­stel­ling staat op koepel­kathe­draal.nl

Lezing ‘Maria in de kunst: haar grote geluk’

Kunsthistorica Désirée Krikhaar

Donder­dag 24 maart 2022
20.00 - 22.00 uur

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’De “Zeven Vreug­den van Maria” hebben kunste­naars door de eeuwen heen geïnspireerd tot prach­tige beel­den en schil­deringen, die bij de beschouwer een gevoel van geluk en blijd­schap teweegbrachten en brengen. Kunsthistorica Désirée Krikhaar was als gastconservator betrokken bij de succes­volle ten­toon­stel­ling 'Maria' in Museum Catha­rij­neconvent en schreef het boek 'Geen Dag zon­der Maria'. In haar lezing gaat ze in op de geluks­mo­menten in het leven van Maria aan de hand van voor­beel­den in de kunstge­schie­de­nis. Tickets

Work­shop Li­tur­gisch bloemschikken: ‘Geluk in symboliek’

Bloemsier­kunste­naar Peter van Asselt

Zater­dag 26 maart 2022
13.00 - 16.30 uur

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’In de work­shop Geluk in symboliek ga je aan de slag met onze eigen creativi­teit en het thema geluk. Wat is geluk voor jou? Hoe geef ik geluk vorm? Met behulp van na­tuur­lijke ma­te­ri­alen ga je aan de slag met een li­tur­gische schik­king. Daar­naast werken we als groep ook aan een ge­za­men­lijke li­tur­gische schik­king die zal wor­den ge­pre­sen­teerd in de KoepelKa­the­draal. Je gaat naar huis met een per­soon­lijk arrange­ment én een beetje meer geluk. Tickets

Actieve lezing ‘De verloren zoon’

Illustrator Marijke ten Cate

Donder­dag 31 maart 2022
20.00 - 22.00 uur

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’Illustrator Marijke ten Cate ver­telt over het illus­tra­tie­pro­ces bij de ont­wik­ke­ling van haar bekende Prenten­bij­bel. Zij gaat ook in op het ver­beel­den van de bijbel op een kunst­zin­nige, meer vrije manier, zoals bij haar boek Medi­te­ren met de bijbel. Onder­deel van de actieve lezing is een tekendemonstratie met opdracht voor de deel­ne­mers. Tickets

Lezing over het boek ‘Domweg Gelukkig’

Ge­meen­tepredi­kant, theoloog en schrijver Willem Maarten Dekker

Donder­dag 21 april 2022
20.00 - 22.00 uur

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’Willem Maarten Dekker schreef het boek Domweg Gelukkig. Een theo­lo­gische en filo­so­fische verken­ning van het streven naar geluk (2021). Hij werd gevraagd door de uitgever Royal Jong­bloed een boek te schrijven over het populaire levens­the­ma geluk. Dit resul­teerde in een essayach­tige analyse op het on­der­werp. TicketsGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 14 april 2022Geloof in Geluk - activiteiten
zaterdag, 2 april 2022Geloof in Geluk op KatholiekLeven.nl Video
donderdag, 10 maart 2022Winnaar wedstrijd Geloof in Geluk Video
woensdag, 2 februari 2022Uitslag wedstrijd Geloof in Geluk Audio
zaterdag, 29 januari 2022Genomineerden wedstrijd Geloof in Geluk
vrijdag, 28 januari 2022Geloof in Geluk - activiteiten
donderdag, 13 januari 2022Geloof in Geluk - Wedstrijd
dinsdag, 9 november 2021Lezing OMG Magazine hoofdredacteur
zondag, 24 oktober 2021Lezing - Bijbelillustraties
maandag, 18 oktober 2021Lezing M. van der Vegt - De Kracht van Rust
woensdag, 13 oktober 2021Geloof in Geluk in Haarlems Dagblad
dinsdag, 12 oktober 2021Workshop labyrint lopen
maandag, 13 september 2021Activiteiten rond Geloof in Geluk
zaterdag, 28 augustus 2021Feestelijke opening ‘Geloof in Geluk’ Video
zondag, 22 augustus 2021Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’
zondag, 1 augustus 2021Geloof in Geluk - Sterrenhemel
donderdag, 15 april 2021Geloof in Geluk in de BavokathedraalBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose