Bisdom Haarlem-Amsterdam


Geloof in Geluk - activiteiten

gepubliceerd: vrijdag, 28 januari 2022

De thema­ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk is nog t/m 3 april 2022 te bezoeken in de KoepelKa­the­draal Haar­lem. In het kader van deze ten­toon­stel­ling wor­den ook een serie ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd waarin de vraag “wat is geluk?” centraal staat.

Meer in­for­ma­tie over de ten­toon­stel­ling staat op koepel­kathe­draal.nl

Voor­dracht van poëzie met muziek

Dichter en schrijver Emma van Hooff

Donder­dag 3 maart 2022
20.00 - 22.00 uur

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’Emma van Hooff schreef twee gedichten voor de ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk en haar debuutalbum Place­bo­mens verscheen in februari bij Uit­ge­ve­rij Atlas Contact. Op deze avond zal Emma voordragen uit haar nieuwe album en inter­viewt redacteur Mariska Kleinhoonte van Os haar over haar poëzie. En alsof dat allemaal nog niet fees­te­lijk genoeg is, zal deze voor­dracht afgewisseld wor­den met prach­tige muziek. Deze ligt in de han­den van de veel­be­lo­ven­de talenten Lotte Pierik en Korneel Defrancq, kortom het belooft een bij­zon­dere avond te wor­den. Tickets

Work­shop Kerk­foto­gra­fie (uit­ver­kocht)

Foto­graaf Diana Nieuwold

Zater­dag 12 maart 2022
09.30 - 15.30 uur

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’Foto­graaf Diana Nieuwold geeft een work­shop Kerk­foto­gra­fie in de KoepelKa­the­draal. Na een intro­duc­tie ga je aan de slag met de camera. Je leert over scherp­stel­ling, belich­ting, diafragma, sluiter­tijd en ISO-waarde. Ook krijg je allerlei tips over het fotograferen van kerken. En na­tuur­lijk wordt er geoefend in de KoepelKa­the­draal. Tickets

Stilte­con­cert

Bert van Stam (orgel), Bas Duister, Ferdi Seelbach en Hans de Munnik (trompet)

Zater­dag 19 maart 2022
20.30 - 22.00 uur

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’Ooit wel eens heel gelukkig geweest toen je danste op keiharde muziek? In dit concert zoeken we het geluk in de stilte, even weg van alle rumoer. Dompel je onder in de stilte-muziek van com­po­nist Kees Wisse. Alleen maar zitten? Mag, maar hoeft niet. Luister terwijl je loopt onder de sterrenhemel van Simone de Groot, je tegen een pilaar zit geleund of je trekt je even terug bij het Laatste Avondmaal van Martijn Duif­hui­zen. Drie trompetten, het orgel en nieuw ge­schre­ven stilte-muziek voor 'Geloof in Geluk' nemen je mee op je zoek­tocht. TicketsGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 14 april 2022Geloof in Geluk - activiteiten
zaterdag, 2 april 2022Geloof in Geluk op KatholiekLeven.nl Video
donderdag, 10 maart 2022Winnaar wedstrijd Geloof in Geluk Video
vrijdag, 11 februari 2022Geloof in Geluk - activiteiten
woensdag, 2 februari 2022Uitslag wedstrijd Geloof in Geluk Audio
zaterdag, 29 januari 2022Genomineerden wedstrijd Geloof in Geluk
donderdag, 13 januari 2022Geloof in Geluk - Wedstrijd
dinsdag, 9 november 2021Lezing OMG Magazine hoofdredacteur
zondag, 24 oktober 2021Lezing - Bijbelillustraties
maandag, 18 oktober 2021Lezing M. van der Vegt - De Kracht van Rust
woensdag, 13 oktober 2021Geloof in Geluk in Haarlems Dagblad
dinsdag, 12 oktober 2021Workshop labyrint lopen
maandag, 13 september 2021Activiteiten rond Geloof in Geluk
zaterdag, 28 augustus 2021Feestelijke opening ‘Geloof in Geluk’ Video
zondag, 22 augustus 2021Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’
zondag, 1 augustus 2021Geloof in Geluk - Sterrenhemel
donderdag, 15 april 2021Geloof in Geluk in de BavokathedraalBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose