Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Feestelijke opening ‘Geloof in Geluk’

Tentoonstellingroute door de KoepelKathedraal

gepubliceerd: zaterdag, 28 augustus 2021

De ten­toon­stel­ling­rou­te ‘Geloof in Geluk’ in de Haar­lemse ka­the­draal is op vrij­dag­mid­dag 27 au­gus­tus geopend door de Com­mis­sa­ris van de Koning, Arthur van Dijk en de Burge­mees­ter van Haar­lem, Jos Wienen. Aan­slui­tend aan de ope­ningshan­de­ling kon­den de geno­dig­den de ten­toon­stel­ling bezoeken. De ten­toon­stel­ling is te bezich­tigen vanaf zater­dag 28 au­gus­tus.

Grote belang­stel­ling

De Ka­the­draal was Corona-vol geboekt, helaas moesten nog mensen wor­den afgewezen om de Corona-regels te kunnen aan­hou­den. Geno­dig­den waren onder meer allen die een bijdrage had­den gegeven door een kunst­werk, een podcast, een muzikale bijdrage of com­po­si­tie, een tekst. De meesten had­den enkele kennissen of fami­lie­le­den mee­ge­bracht. Daar­naast waren er ver­te­gen­woor­digers van musea, de mensen die hebben meege­dacht, ver­te­gen­woor­digers van fondsen, be­stuur­ders enzo­voorts.

Rondgang - de route

Alle bijdragen zijn zo opge­steld in de kerk dat die de ka­the­draal als gebouw en sacrale ruimte intact laten, zodat de architectuur en de reli­gi­euze ruimte ten volle beleefd kan wor­den en de ere­dienst niet wordt gestoord. In een rondgang door de kerk en naar en op de koorzol­der kunnen de bijdragen aan ‘Geloof in Geluk’ wor­den beleefd. Wie de rondgang volle­dig wil doen, is bijna twee uur bezig. Daar­naast is ook de rondgang ‘De wezens van de ka­the­draal’ nog twee maan­den open.

Toespraken

Na het wel­komst­woord door vica­ris-generaal en ple­baan mgr. Bart Putter, hebben ach­ter­een­vol­gens Mgr. Hendriks, de burge­mees­ter en de com­mis­sa­ris van de koning ge­spro­ken, afgewisseld door de fraaie muziek van ‘Sorelle’. De burge­mees­ter ging heel fraai op het thema van de ten­toon­stel­ling in, de com­mis­sa­ris van de koning sprak vooral over de bete­ke­nis van het gebouw en het belang dat met steun van publieke mid­de­len dit erf­goed in een goede staat wordt gehou­den. Beide toe­spra­ken vul­den elkaar dus heel goed aan. Zoals gebruike­lijk staat de tekst van de toe­spraak van de bis­schop op Arsacal.nl.

Meer in­for­ma­tie

Ka­the­draal TV

Foto­se­rie

On­der­staan­de foto­se­rie is gemaakt door Wim Koopman.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 13 september 2021Activiteiten rond Geloof in Geluk
zondag, 22 augustus 2021Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’
zondag, 1 augustus 2021Geloof in Geluk - Sterrenhemel Fotoreportage
donderdag, 15 april 2021Geloof in Geluk in de BavokathedraalBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose