Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Activiteiten rond Geloof in Geluk

gepubliceerd: maandag, 13 september 2021

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’Bij de ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk wor­den ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd. Er is een pro­gram­ma samen­ge­steld met rond­lei­dingen, lezingen, concerten en work­shops. We stellen hierbij twee ac­ti­vi­teiten in ok­to­ber aan u voor.

Voor meer in­for­ma­tie en tickets: www.koepel­kathe­draal.nl/geloof-in-geluk

Zater­dag 2 ok­to­ber - Work­shop kerk­foto­gra­fie

foto: Jan de Boer
Workshop Kerkfotografie

Op 2 ok­to­ber 2021 en 12 maart 2022 geeft foto­graaf Diana Nieuwold (van de web­si­te www.kerk­foto­gra­fie.nl) de work­shop kerk­foto­gra­fie. Na een intro­duc­tie, gaat de groep aan de slag met de camera. Je leert over scherp­stel­ling, belich­ting, diafragma, sluiter­tijd en ISO-waarde. Ook krijg je allerlei tips over het fotograferen van kerken. En na­tuur­lijk gaan we ook oefenen in de KoepelKa­the­draal.

Deelname­prijs: € 69 p.p. inclusief koffie/thee/een­vou­dige lunch en toegangsticket KoepelKa­the­draal.

Meer in­for­ma­tie

Zondag 10 ok­to­ber - Concert Matteo Myderwyk

Orgelconcert Matteo MyderwykOp zon­dag 10 ok­to­ber vanaf 20.00 uur zal Matteo Myderwyk een orgel­con­cert ver­zorgen.

Pianist en com­po­nist Matteo Myderwyk (deel­ne­mer Geloof in Geluk) geeft op zon­dag 10 ok­to­ber een concert in de KoepelKa­the­draal. Hij werkte voor zijn bijdrage aan Geloof in Geluk een periode in de ka­the­draal en raakte geïnspireerd door de schoon­heid en mys­tieke sfeer. Zijn in­stal­la­tie Sanctus stemde hij spe­ci­fiek af op de plek: de trap naar het Wil­li­brordusorgel en het balkon bij het orgel. Het concert is van 20.00 tot ongeveer 21.00 uur met aan­slui­tend de moge­lijk­heid om de ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk te bezoeken.

Toegang: € 19,50 p.p.
(inclusief toegangsticket KoepelKa­the­draal)

Locatie: KoepelKa­the­draal
ingang aan Bis­schop Bottemanne­plein.

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 14 april 2022Geloof in Geluk - activiteiten
zaterdag, 2 april 2022Geloof in Geluk op KatholiekLeven.nl Video
donderdag, 10 maart 2022Winnaar wedstrijd Geloof in Geluk Video
vrijdag, 11 februari 2022Geloof in Geluk - activiteiten
woensdag, 2 februari 2022Uitslag wedstrijd Geloof in Geluk Audio
zaterdag, 29 januari 2022Genomineerden wedstrijd Geloof in Geluk
vrijdag, 28 januari 2022Geloof in Geluk - activiteiten
donderdag, 13 januari 2022Geloof in Geluk - Wedstrijd
dinsdag, 9 november 2021Lezing OMG Magazine hoofdredacteur
zondag, 24 oktober 2021Lezing - Bijbelillustraties
maandag, 18 oktober 2021Lezing M. van der Vegt - De Kracht van Rust
woensdag, 13 oktober 2021Geloof in Geluk in Haarlems Dagblad
dinsdag, 12 oktober 2021Workshop labyrint lopen
zaterdag, 28 augustus 2021Feestelijke opening ‘Geloof in Geluk’ Fotoreportage Video
zondag, 22 augustus 2021Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’
zondag, 1 augustus 2021Geloof in Geluk - Sterrenhemel Fotoreportage
donderdag, 15 april 2021Geloof in Geluk in de BavokathedraalBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose