Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wees niet bang, kom dichterbij

Roepingenzondag 25 april 2021

gepubliceerd: donderdag, 8 april 2021

Over de hele wereld wordt jaar­lijks op de vierde zon­dag van de Paas­tijd Roepingen­zon­dag gevierd. Deze dag wordt de ‘Zondag van de Goede Herder’ genoemd, omdat Jezus zich in het Evan­ge­lie van die dag omschrijft als de Goede Herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen (vgl. Joh. 10, 11-18).

Thema

Het thema van dit jaar in Neder­land is: “Wees niet bang, kom dich­ter­bij”. Hiermee aan­slui­tend bij de actuali­teit van het afstand hou­den. Tot God, tot Jezus, hoeven we nooit afstand te hou­den, Hij is ons altijd nabij, als wij ons hart maar voor ons openen. Durven wij dat? Durven wij tot Hem te naderen? Durven wij Hem te vragen wat Gods plan is voor mijn leven?

Weest niet bang! God wil je alleen maar volmaakt gelukkig maken. Welke roe­ping Hij ook met je voor heeft. Trouwen, pries­ter, zuster, diaken, etc.

Getuigen

De se­mi­na­risten gaan op deze zon­dag altijd op bezoek bij pa­ro­chies in het bisdom om te getuigen hoe God hen ge­roe­pen heeft. Iedere roe­ping is anders. Altijd heel bij­zon­der om te horen hoe God met ieder van ons op weg gaat. Klik op het plaatje om de pdf te down­loa­den.

Downloads

Om aan­dacht te beste­den aan Roepingen­zon­dag zijn er weer een aantal ma­te­ri­alen be­schik­baar. We gebruiken dit jaar het­zelfde gebe­den­boekje als vorig jaar maar de poster en het prentje zijn nieuw. Klik op een van der plaatjes hier­on­der om die als pdf te down­loa­den.

Roepingenzondag poster Roepingenzondag prentje Roepingenzondag Gebedenboekje
Poster Prentje Gebe­den­boekje

Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 6 mei 2022Pausboodschap voor Roepingenzondag
maandag, 2 mei 2022Roepingenzondag
woensdag, 10 november 2021Podcasts met roepingverhalen
dinsdag, 26 oktober 2021Roepingenweek 2021
woensdag, 4 augustus 2021Bedevaartzaterdag voor roepingen
woensdag, 12 mei 2021Onderscheidingsdag levenskeuzen
vrijdag, 9 april 2021Pausboodschap Roepingenzondag
woensdag, 28 oktober 2020Nationale Roepingenweek
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
zaterdag, 2 mei 2020Op zoek naar jouw bestemming?
vrijdag, 24 april 2020Pausboodschap voor Roepingenzondag
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
woensdag, 5 juni 2019Onderscheidingsdag Levensvragen
dinsdag, 9 april 2019“Bid tot de Herder”
zondag, 7 oktober 2018Studiedag Roepingenpastoraat
dinsdag, 29 mei 2018Heb Jezus lief
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor RoepingenzondagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose