Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Mgr. Dr. J. Hendriks

Dossier met alle nieuws­be­richten over de nieuwe hulp­bis­schop, Mgr. Dr. J. Hendriks.


Nieuwe rector Tiltenberg geďnstalleerd Fotoreportage
nieuws - maandag, 2 januari 2012
De Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt, heeft vanmiddag de nieuwe rector van De Tiltenberg, drs. G.H.B. Bruggink, geïnstalleerd tijdens een plechtige Eucharistieviering in de kapel van het seminarie.
Homilie bij de bisschopswijding
wobi - woensdag, 14 december 2011
Je wordt bisschop in een fasci­ne­rende, maar ook drama­tische tijd. Een tijd waarin de wereld worstelt om oplos­singen te vinden voor immense econo­mische sociale en klima­to­lo­gische problemen. Maar ze worstelt zonder God.
Fotoreportage bisschopswijding mgr. Hendriks Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 10 december 2011
Fotoreportage van de bisschopswijding van de nieuwe hulpbisschop mgr. Hendriks door Steef Pardoen.
Nieuwe website van Mgr. Hendriks: Arsacal.nl
nieuws - zaterdag, 10 december 2011
De pasgewijde hulpbisschop, Mgr. Dr. Jan W. M. Hendriks, heeft gelijktijdig met zijn wijding een eigen website geopend. Daarop staan berichten, overwegingen, preken en informatie. De inhoud zal binnenkort verder worden uitgebouwd.
Woord aan het einde van de bisschopswijding
nieuws - zaterdag, 10 december 2011
“Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Het zijn de laatste woorden die Maria in het evangelie spreekt. Op de bruiloft van Kana werden ze gericht tot de dienaren - de diakonoi in het Grieks, ministri in het Latijn, je zou het bijna met “bedienaren” mogen vertalen. Het bruiloftsfeest lijkt ten einde, want de menselijke wijn is op. De situatie op dit feest tekent ons menselijk onvermogen, dat wij altijd ergens aan onze grenzen raken, niets meer te bieden hebben.
Benoemingsoorkonde
Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei
nieuws - zaterdag, 10 december 2011
Weergave van de tekst van de benoemingsoorkonde van paus Benedictus XVI aan Mgr. Dr. Jan W.M. Hendriks. Onder de Latijnse tekst volgt de Nederlandse vertaling.
“Doe maar wat Hij zeggen zal”
Mgr. Hendriks nieuwe hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam
nieuws - donderdag, 8 december 2011
Paus Benedictus XVI heeft mgr. dr. Johannes Hendriks, rector van De Tiltenberg, benoemd tot hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Dat heeft de Heilige Stoel op dinsdag 25 oktober bekendgemaakt. Mgr. Jan Hendriks wordt op 10 december in Hilversum gewijd, dit vanwege de restauratie van de St.Bavo in Haarlem, die dan nog in volle gang is.
Alle Nederlandse bisschoppen bij wijding hulpbisschop Hendriks
Aandacht voor slachtoffers misbruik
nieuws - woensdag, 7 december 2011
Kardinaal Adrianus Simonis, apostolius nuntius. François Bacqué en alle Nederlandse bisschoppen – behoudens enkele emeriti - zullen komende zaterdag de wijding van mgr. dr. J. Hendriks tot hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam meevieren. Abt  Gerard Mathijssen van de abdij van Egmond is eveneens concelebrant, samen met verschillende rectoren van Nederlandse grootseminaries. Ook de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Polycarpus maakt de viering mee.
Wapen van hulpbisschop: Eucharistie, Maria en Johannes
nieuws - dinsdag, 29 november 2011
Het bisschopswapen van mgr. dr. J. Hendriks, de nieuwe hulpbisschop, bevat naast tweemaal het bisdomwapen, de Eucharistie, de lelie als symbool van Maria en de Adelaar, symbool van Sint Jan, de patroonheilige van de nieuwe bisschop. Het wapen is ontworpen door ir. Anders Daae.
Wijding hulpbisschop Hendriks in Hilversum, niet in kathedraal
nieuws - vrijdag, 28 oktober 2011
De wijding van mgr. Hendriks en het ‘afscheid’ van Mgr. van Burgsteden zullen plaatsvinden op zaterdag 10 december 2011. De plechtigheid begint om 11.00 uur, in de St. Vituskerk, Emmastraat 5 te Hilversum en dus niet in de kathedraal. Voor deze kerk is gekozen i.v.m. de restauratie van de Kathedraal, die dan nog in volle omvang bezig is.
Broeders en Zusters,
wobi - dinsdag, 25 oktober 2011
Het is met vreugde en dankbaarheid dat ik u mag mededelen dat Paus Benedictus XVI een nieuwe hulpbisschop voor ons bisdom heeft benoemd. Het is Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks,
Nederlandse bisschoppen verheugd over benoeming nieuwe hulpbisschop
nieuws - dinsdag, 25 oktober 2011
De Nederlandse Bisschoppenconferentie reageert verheugd op de benoeming van mgr. dr. J.W.M Hendriks tot hulpbisschop van Haarlem – Amsterdam. Bij monde van de voorzitter, Mgr. dr. W.J. Eijk, feliciteren de Nederlandse bisschoppen de nieuwe hulpbisschop van harte en heten hem welkom in hun midden.
Nieuwe hulpbisschop voor Haarlem-Amsterdam
nieuws - dinsdag, 25 oktober 2011
Paus Benedictus XVI heeft mgr. dr. Johannes Hendriks, rector van De Tiltenberg, benoemd tot hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Dat heeft de Heilige Stoel vanmiddag om 12.00 uur bekendgemaakt. De wijdingsdatum is vastgesteld op 10 december.
Mgr. Dr. Jan Hendriks
nieuws - dinsdag, 25 oktober 2011
Johannes Willibrordus Maria Hendriks werd geboren te Leidschendam op 17 november 1954 in een katholieke familie als zoon van Wim en Nelly Hendriks-Van Heiningen, die beiden nog steeds in Leidschendam wonen. Zijn vader was tuinder en veilingbestuurder.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose