Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Alle Nederlandse bisschoppen bij wijding hulpbisschop Hendriks

Aandacht voor slachtoffers misbruik

gepubliceerd: woensdag, 7 december 2011
Foto: Jan Peeters/KN  
Mgr. Hendriks (foto: Jan Peeters)

Kar­di­naal Adrianus Simonis, apostolius nuntius. François Bacqué en alle Neder­landse bis­schop­pen – behou­dens enkele emeriti - zullen ko­men­de zater­dag de wij­ding van mgr. dr. J. Hendriks tot hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam meevieren. Abt  Gerard Mathijssen van de abdij van Egmond is even­eens con­cele­brant, samen met ver­schil­lende rectoren van Neder­landse groot­semi­naries. Ook de Syrisch-orthodoxe aarts­bis­schop Polycarpus maakt de vie­ring mee.

Mgr. dr. Jan Hendriks, rector van het Groot­semi­narie de Tilten­berg in Vo­ge­len­zang, zal zater­dag 10 de­cem­ber tot bis­schop gewijd wor­den. De wij­ding vindt plaats in de Sint-Vitus­kerk in Hilversum, aangezien de ka­the­draal in Haar­lem door ver­bou­wing on­vol­doen­de ruimte biedt. Maar net als in Haar­lem is ook in Hilversum ie­der­een welkom.

Naast ver­te­gen­woor­digers van de Soevereine Orde van Malta en van de Ridderorde van het H.Graf van Jeru­za­lem zullen bur­ger­lijke autori­teiten acte de présence geven, onder wie de burge­mees­ter van Hilversum en de minister van Defensie.

In de wij­dingsli­tur­gie is in de litanie van alle heiligen een bede opgeno­men voor de slacht­of­fers van seksueel mis­bruik. Op uit­no­di­ging van bis­schop Jos Punt zullen enkele slacht­of­fers van seksueel misbuik aanwe­zig zijn bij de wij­ding. De slacht­of­fers zijn door de bis­schop en enkele mede­wer­kers van het bisdom intensief begeleid, de meesten van buiten het bisdom. Recent heeft een van hen de pries­ter­raad van het bisdom toe­ge­spro­ken over zijn erva­ringen bij de Salesianen. De slacht­of­fers, die ver­der anoniem wensen te blijven, zien hun aanwe­zig­heid als een stap naar erken­ning, heling en ver­zoe­ning. De vie­ring begint om elf uur.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 2 januari 2012Nieuwe rector Tiltenberg geďnstalleerd
zaterdag, 10 december 2011Fotoreportage bisschopswijding mgr. Hendriks Fotoreportage
zaterdag, 10 december 2011Nieuwe website van Mgr. Hendriks: Arsacal.nl
zaterdag, 10 december 2011Woord aan het einde van de bisschopswijding
zaterdag, 10 december 2011Benoemingsoorkonde
donderdag, 8 december 2011“Doe maar wat Hij zeggen zal”
dinsdag, 29 november 2011Wapen van hulpbisschop: Eucharistie, Maria en Johannes
vrijdag, 28 oktober 2011Wijding hulpbisschop Hendriks in Hilversum, niet in kathedraal
dinsdag, 25 oktober 2011Nederlandse bisschoppen verheugd over benoeming nieuwe hulpbisschop
dinsdag, 25 oktober 2011Nieuwe hulpbisschop voor Haarlem-Amsterdam
dinsdag, 25 oktober 2011Mgr. Dr. Jan HendriksBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose