Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederlandse bisschoppen verheugd over benoeming nieuwe hulpbisschop

gepubliceerd: dinsdag, 25 oktober 2011

Nederlandse BisschoppenconferentieDe Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie rea­geert verheugd op de benoe­ming van mgr. dr. J.W.M Hendriks tot hulp­bis­schop van Haar­lem – Am­ster­dam. Bij monde van de voor­zit­ter, Mgr. dr. W.J. Eijk, fe­li­ci­te­ren de Neder­landse bis­schop­pen de nieuwe hulp­bis­schop van harte en heten hem welkom in hun mid­den.

Mgr. Eijk ziet met ver­trouwen uit naar een vrucht­ba­re samen­wer­king: “Na ruim tien jaar actief te zijn geweest in het pa­ro­chie­pas­to­raat was mgr. Hendriks als docent verbon­den aan diverse semi­na­ries en vanaf 1998 rector van de pries­ter­oplei­ding De Tilten­berg. Daar­naast is hij al vele jaren als rechter verbon­den aan de ker­ke­lijke recht­bank van Haar­lem-Am­ster­dam. Kortom: mgr. Hendriks neemt een schat aan erva­ring mee”.

Tege­lijk met de benoe­ming van mgr. Hendriks is door paus Bene­dic­tus ont­slag verleend aan mgr. J.G.M. van Burg­ste­den als hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. De moge­lijke gevolgen voor de ver­de­ling van beleidsportefeuilles zullen in een van de ko­men­de Bis­schop­pen­ver­ga­de­ringen be­spro­ken wor­den.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 2 januari 2012Nieuwe rector Tiltenberg geďnstalleerd
zaterdag, 10 december 2011Fotoreportage bisschopswijding mgr. Hendriks Fotoreportage
zaterdag, 10 december 2011Nieuwe website van Mgr. Hendriks: Arsacal.nl
zaterdag, 10 december 2011Woord aan het einde van de bisschopswijding
zaterdag, 10 december 2011Benoemingsoorkonde
donderdag, 8 december 2011“Doe maar wat Hij zeggen zal”
woensdag, 7 december 2011Alle Nederlandse bisschoppen bij wijding hulpbisschop Hendriks
dinsdag, 29 november 2011Wapen van hulpbisschop: Eucharistie, Maria en Johannes
vrijdag, 28 oktober 2011Wijding hulpbisschop Hendriks in Hilversum, niet in kathedraal
dinsdag, 25 oktober 2011Nieuwe hulpbisschop voor Haarlem-Amsterdam
dinsdag, 25 oktober 2011Mgr. Dr. Jan HendriksBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose