Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dialoogwandeling - Sterke vrouwen

Zondag 23 april - Amsterdam

gepubliceerd: donderdag, 2 maart 2023
foto: Sleurink
Dialoogwandeling - Sterke vrouwen

De Dag van het Jo­den­dom op 17 januari 2023 had als titel ‘Sterke vrouwen in jo­den­dom en chris­ten­dom’. Over dit thema or­ga­ni­seert de werk­groep Jo­den­dom van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam op zon­dag­mid­dag 23 april 2023 een dialoog­wan­de­ling.

Tijdens die wan­de­ling door de bin­nen­stad van Am­ster­dam zullen we kennis­ma­ken met verhalen over Joodse en katho­lie­ke vrouwen en hun bete­ke­nis voor de eigen ge­meen­schap en voor de bre­dere samen­le­ving. Boeiende verhalen over boeiende mensen: van de mid­del­eeuwse begijnen en zusters Clarissen tot de zussen Sophie en Betje Lazarus, die veel hebben gedaan voor de ver­be­te­ring van de arbeids­om­stan­dig­heden in de Am­ster­damse diamant­in­dus­trie.

De wan­de­ling zelf begint om 13.30 uur in het Begijnhof aan het Spui. Rond 14.30 uur wor­den we verwacht in het Joods Museum voor een speciale rond­lei­ding over het thema. We ein­digen de mid­dag met koffie en thee in de ge­meen­schaps­ruim­te van Sant’ Egidio naast de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein. Daarbij is gelegen­heid erva­ringen uit te wisselen en vragen te stellen aan de inleidsters. De mid­dag ein­digt rond 16.15 uur.

Deelname aan de dialoog­wan­de­ling inclusief het bezoek aan het Joods Museum is gratis.
Wie echter in het bezit is van een Museum­jaar­kaart vragen we vrien­de­lijk deze mee te nemen.

Het aantal plaatsen voor deze mid­dag is beperkt.
Meld u daarom vóór 15 april aan via wan­de­ling23april@gmail.com
U ont­vangt dan nadere in­for­ma­tie over de wan­de­ling en het bezoek aan het Joods Museum.

Details

datum: zon­dag 23 april 2023
tijd: van 13.30 tot 16.15 uur
locatie: Begijnhof, Spui, Am­ster­dam
Joods Museum, Nieuwe Amstel­straat 1, Am­ster­dam
Mozes en Aäron­kerk, Waterloo­plein 207, Am­ster­dam
aanmel­den: wan­de­ling23april@gmail.com
vóór 15 april

 


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 17 januari 2024Dag van het Jodendom
dinsdag, 26 oktober 2021Dag van het Jodendom - 17 januari
maandag, 25 januari 2021Video Dag van het Jodendom Video
zondag, 10 januari 2021Dag van het Jodendom
maandag, 4 mei 2020Brief Mgr. Woorts aan Joodse gemeenschap
dinsdag, 14 april 2020Geloven in geweld?
donderdag, 13 februari 2020Dag van het Jodendom Video
dinsdag, 7 januari 2020Dag van het Jodendom
dinsdag, 12 februari 2019Tien jaar Dag van het Jodendom
zondag, 9 september 2018Dag van het Jodendom
maandag, 12 februari 2018Bezoek aan Synagoge - Dag van het Jodendom
vrijdag, 6 januari 2017Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum
woensdag, 30 juli 2014Haat tegen Joden verwerpelijk
dinsdag, 14 januari 2014Katholieke Kerk viert Dag van het JodendomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose