Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dag van het Jodendom

Maandag 20 januari - 19.00 uur - Synagoge Alkmaar

gepubliceerd: dinsdag, 7 januari 2020

De Stich­ting Alkmaarse Synagoge (SAS) heeft sinds de­cem­ber 2009 de beschik­king gekregen over de Alkmaarse Sjoel aan de Hofstraat. De stich­ting stelt zich ten doel de voor­ma­lige synagoge weer een joodse bestem­ming te geven in de vorm van een joods cultureel centrum.

Op maan­dag 20 januari 2020 zal bij gelegen­heid van de Dag van het Jo­den­dom een groep stu­den­ten van het Wil­li­brord­semi­narie onder lei­ding van pastoor Ignas Tilma een werk­be­zoek brengen aan de synagoge. Namens de Katho­lie­ke Raad voor het Jo­den­dom zullen dr. Tineke de Lange en drs. Jaap van der Meij zich aan­slui­ten.

De avond start om 19.00 uur. De groep zal wor­den ont­van­gen door mw. Loes Citroen, voor­zit­ter van de SAS en enkele gemeen­te­le­den. De groep zal wor­den rondgeleid en ver­vol­gens in gesprek gaan.

Het is de bedoeling dat bij voldoende belang­stel­ling in de toe­komst vaker bezoeken aan de Alkmaarse synagoge zullen wor­den geor­ga­ni­seerd voor pa­ro­chi­anen en hun pastoor.

Details

datum: maan­dag 20 januari 2020
tijd: 19.00 uur
lokatie: Synagoge, Hofstraat 13/17, Alkmaar
Parkeren: Parkeer­ga­ra­ge De Schelp­hoek, Korte Vondel­straat 4, Alkmaar
Contact: Diaken Wim Timmer, dio­ce­saan referent Jo­den­dom, wim.timmer@dji.minjus.nl
web­si­te: www.alkmaarsesynagoge.nl

Meer in­for­ma­tie

 Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 13 februari 2020Dag van het Jodendom Video
dinsdag, 12 februari 2019Tien jaar Dag van het Jodendom
zondag, 9 september 2018Dag van het Jodendom
maandag, 12 februari 2018Bezoek aan Synagoge - Dag van het Jodendom
vrijdag, 6 januari 2017Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum
woensdag, 30 juli 2014Haat tegen Joden verwerpelijk
dinsdag, 14 januari 2014Katholieke Kerk viert Dag van het JodendomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose