Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bezoek aan Synagoge - Dag van het Jodendom

gepubliceerd: maandag, 12 februari 2018

In het kader van de ‘Dag voor het Jo­den­dom’ 2018 heeft Mgr. Hendriks met een dele­ga­tie op 14 januari 2018 een werk­be­zoek gebracht aan de nieuwe Synagoge van de Joodse ge­meen­te Noord-Holland (noord/west) te Heem­ste­de.

Wij wer­den gastvrij ont­van­gen door Rabbijn Shmuel Spiero, die met grote bevlogen­heid ver­telde over zijn werk­zaam­he­den.

Het thema van de ‘Dag van het Jo­den­dom’ 2018 is “van gene­ra­tie op gene­ra­tie” - hoe geven wij ons geloof door aan onze kin­de­ren. Rabbijn Spiero bena­drukte dat iedere leef­tijd een eigen aan­dacht een aanpak ver­diend. De ‘beste’ manier van geloofs­over­dracht is mis­schien wel het goed voorleven en in contact blijven met elkaar. Vanuit deze orthopraxis moet je wel barm­har­tig blijven: ‘wees blij als mensen met Sjabbes naar de Sjoel komen, heet ie­der­een welkom, ook al weet je best dat som­mi­ge mensen met de auto geko­men zijn...’.

De dele­ga­tie bestond naast de Mon­seig­neur uit ver­te­gen­woor­digers van de oplei­ding, Vocolare en het Neo­ca­te­chu­me­naat. Er ontstond een boeiend gesprek over de rol van het voorbid­den door de Chazan (voorzan­ger) en de cyclus van de lezingen uit Tenach (de schriften) in onze beide tradities.

De ont­moe­ting verliep in grote open­heid met als con­clu­sie dat de weder­zijdse herken­ning groot en bemoe­digend was.

Pastor drs. Wim Timmer pd
Dio­ce­saan Referent voor de
relatie Jo­den­dom-Chris­ten­dom


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 17 januari 2024Dag van het Jodendom
donderdag, 2 maart 2023Dialoogwandeling - Sterke vrouwen
dinsdag, 26 oktober 2021Dag van het Jodendom - 17 januari
maandag, 25 januari 2021Video Dag van het Jodendom Video
zondag, 10 januari 2021Dag van het Jodendom
maandag, 4 mei 2020Brief Mgr. Woorts aan Joodse gemeenschap
dinsdag, 14 april 2020Geloven in geweld?
donderdag, 13 februari 2020Dag van het Jodendom Video
dinsdag, 7 januari 2020Dag van het Jodendom
dinsdag, 12 februari 2019Tien jaar Dag van het Jodendom
zondag, 9 september 2018Dag van het Jodendom
vrijdag, 6 januari 2017Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum
woensdag, 30 juli 2014Haat tegen Joden verwerpelijk
dinsdag, 14 januari 2014Katholieke Kerk viert Dag van het JodendomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose