Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Haat tegen Joden verwerpelijk

Verklaring van de R.-K. Bisschoppen van Nederland

gepubliceerd: woensdag, 30 juli 2014

In onze Neder­landse samen­le­ving alsook daar­bui­ten is er – als gevolg van de oorlog tussen Israël en Hamas – een toename van uitingen van haat tegen Joden. De R.-K. bis­schop­pen van Neder­land, die haat tegen Joden cate­go­risch verwerpen, zien zich verplicht om opnieuw krach­tig elke vorm van anti­se­mi­tisme te veroor­de­len.

Nederlandse BisschoppenconferentieHet mag niet zo zijn dat mensen die (al vele eeuwen) onvervreemd­baar deel uitmaken van onze samen­le­ving zich onveilig en ongewenst voelen. De on­voor­stel­bare en ten hemel schreiende tragedie van de Holo­caust tij­dens de Tweede Wereld­oor­log heeft meer dan dui­de­lijk gemaakt waartoe haat tegen Joden kan lei­den.

Voor ons als chris­te­nen geldt bovendien dat Joden onze oudere broers en zussen zijn in het geloof in de ene God, Vader en Schepper van alle mensen. De band die wij als Kerk hebben met Joden en het Jo­den­dom is onverbreke­lijk en onopgeef­baar. Onze Heer Jezus Christus was een Jood en uit het Joodse volk komen wij chris­te­nen voort. Paus Fran­cis­cus heeft onlangs niet voor niets gezegd: “Je kunt geen echte christen zijn zon­der je Joodse wor­tels te erkennen” (inter­view met de Spaanse krant ‘La Vanguardia’).

Wij erkennen het recht van zowel Joden als Pales­tijnen om veilig en in vrede te kunnen leven in een eigen staat. De hui­dige oorlog tussen Hamas en Israël en het Israëlisch-Pales­tijnse conflict zijn zeer complexe kwesties. Voor een duurzame vrede zien wij het als nood­za­ke­lijk dat die Joden en Pales­tijnen die elkaar bestrij­den of als vijan­den zien, de strijd beëindigen en met elkaar gaan samen­wer­ken aan de opbouw van lan­den die vreed­zaam met elkaar kunnen leven, tot zegen van de ko­men­de gene­ra­ties en heel de wereld.

Wij bid­den om de vrede voor het Heilig Land, het Midden-Oosten en heel onze wereld. Tevens bid­den wij dat ieder mens zich veilig en gewenst mag weten zowel in ons land als in alle andere lan­den. Immers, allen – Joden, chris­te­nen, moslims en alle mensen – zijn Gods schepselen, door Hem uit liefde tot leven ge­roe­pen om met elkaar te leven als Zijn kin­de­ren.

Namens de R.-K. Bis­schop­pen van Neder­land:

+ Willem Jacobus kar­di­naal Eijk
Voor­zit­ter van de Neder­landse
Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie
+ Hermanus W. Woorts
Bis­schop-referent voor Kerk
en Jo­den­dom

(bron: SRKK)Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 17 januari 2024Dag van het Jodendom
donderdag, 2 maart 2023Dialoogwandeling - Sterke vrouwen
dinsdag, 26 oktober 2021Dag van het Jodendom - 17 januari
maandag, 25 januari 2021Video Dag van het Jodendom Video
zondag, 10 januari 2021Dag van het Jodendom
maandag, 4 mei 2020Brief Mgr. Woorts aan Joodse gemeenschap
dinsdag, 14 april 2020Geloven in geweld?
donderdag, 13 februari 2020Dag van het Jodendom Video
dinsdag, 7 januari 2020Dag van het Jodendom
dinsdag, 12 februari 2019Tien jaar Dag van het Jodendom
zondag, 9 september 2018Dag van het Jodendom
maandag, 12 februari 2018Bezoek aan Synagoge - Dag van het Jodendom
vrijdag, 6 januari 2017Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum
dinsdag, 14 januari 2014Katholieke Kerk viert Dag van het JodendomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose