Bisdom Haarlem-Amsterdam


Priesterwijding van Jaider in de kathedraal

Diocesaan projectkoor zingt voor de eerste keer

gepubliceerd: maandag, 13 juni 2022
foto: Kees Bosch
Priesterwijding van Jaider in de kathedraal

Op zater­dag 11 juni, feest­dag van de H. Barnabas, is Jaider Chantre Sánchez in de Sint Bavo­kathe­draal in Haar­lem tot pries­ter gewijd. Het nieuwe dio­ce­sane koor heeft daarbij voor de eerste keer gezongen. Onze bis­schop, Mgr. Hendriks, ver­telde in zijn homilie waarom Sint Barnabas een perfect model is voor een pries­ter.

Regio H. Familie

Jaider is al an­der­half jaar werk­zaam in de regio van Heems­kerk, Castricum, Uitgeest, Beverwijk, Velsen Noord en Wijk aan zee, aan de H. Familie toegewijd, en is daar actief onder meer met vormsel, eerste communie en jon­ge­ren.

Terug in ons bisdom

In 2010 is Jaider op het semi­na­rie, toen nog in De Tilten­berg, geko­men, als lid van een beginnende reli­gi­euze ge­meen­schap. Het grootste deel van het semi­na­rie heeft hij in ons bisdom gevolgd, waar hij zich goed thuis voelde en het was dan ook niet zo vreemd dat hij zich voor ons bisdom meldde toen bleek dat zijn ge­meen­schap niet door zou gaan, ook al was hij intussen enkele jaren in Toulon, in Frank­rijk geweest. Hij had de Neder­landse taal al goed geleerd en erva­ring opgedaan met de cultuur van ons land.

Aanwe­zigen

Het was mooi dat de ouders van Jaider bij de wij­ding aanwe­zig kon­den zijn, evenal andere fami­lie­le­den en beken­den. Studie­ge­no­ten van Jaider, ook uit andere Neder­landse bis­dom­men, waren aanwe­zig om samen met pries­ters uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en uit Toulon de vie­ring mee te maken. Ook mgr. Jan van Burg­ste­den sss con­ce­le­breer­den, evenals de rector en studieprefect, vica­ris generaal mgr. Bart Putter, pastoor van de regio Ruben M. Torres, oud-rector van het semi­na­rie, dr. Gerard Bruggink en vele andere pries­ters.

Zang door het project­koor

Tijdens de fees­te­lij­ke Mis heeft het nieuwe Dio­ce­saan project­koor voor het eerst gezongen, onder lei­ding van pastoor Àlvaro Rodriguez Lucque en organist Jos Martens en dat deden ze ver­dienste­lijk!

Video en homilie

De fraaie muziek van het koor en de hele vie­ring is nog te zien op ka­the­draal TV en de homilie staat op de web­si­te van de bis­schop. De foto­se­rie werd gemaakt door Kees Bosch.


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding
zondag, 19 november 2023Vier nieuwe diakens!
zondag, 28 november 2021Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Video
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Video
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Video
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijd
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding
zaterdag, 18 november 2017Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken
zaterdag, 24 juni 2017Bisdom weer twee priesters rijker
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding
maandag, 23 mei 2016Fotoserie van de priesterwijding
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in Heiloo
maandag, 1 juni 2015Feestelijke priesterwijdingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose