Bisdom Haarlem-Amsterdam


Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken

gepubliceerd: zaterdag, 18 november 2017
foto: Wim Koopman
Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken

Op het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood heeft vandaag om 12.00 uur de diaken­wij­ding plaats­ge­von­den van Álvaro Rodríguez Luque. Álvaro is afkoms­tig uit Cordoba, in het zui­den van Spanje, en al vele jaren in Neder­land via de gemeen­schap van het Neocate­chu­me­naat. Hij heeft de pries­ter­oplei­ding op het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord gevolgd.

Moei­lijke tij­den

Er waren vele mensen bij de wij­ding aanwe­zig, waar­on­der ook zijn familie en leden van zijn gemeen­schap uit Spanje. De bis­schop preekte over het Evan­ge­lie: Zal de Mensen­zoon nog geloof vin­den op aarde bij Zijn weder­komst? We leven in moei­lijke tij­den, niet zo veel mensen gaan meer naar de kerk en er zijn mensen die het geloof niet zo nodig lijken te hebben. Maar ook een groep mensen die wel zoekend is.

Voor­beeld nemen aan Wil­li­brord

“We kunnen een voor­beeld nemen aan de H. Wil­li­brord, die hier in deze streken met zijn gezellen aan land kwam om het geloof te ver­kon­di­gen. We moeten laten zien dat het geloof een grote kracht is en in staat is om won­de­ren te doen. Ook nu in deze tijd.” Vast­hou­dend­heid en geloof is hier­voor van belang, volgens de bis­schop.

Stil­ge­staan bij over­lij­den diaken Jan Klein

In de plech­tige H. Mis werd ook gebe­den voor diaken Jan Klein, die gister­avond is overle­den. Diaken Klein was een trouwe aanwe­zige bij de ‘Eerste Zater­da­gen’, wanneer er in Heiloo voor roe­pingen wordt gebe­den. We wensen zijn familie veel sterkte.

On­der­staan­de foto­se­rie werd gemaakt door Wim Koopman.


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding
zondag, 19 november 2023Vier nieuwe diakens!
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal
zondag, 28 november 2021Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Video
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Video
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Video
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijd
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding
zaterdag, 24 juni 2017Bisdom weer twee priesters rijker Fotoreportage
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding
maandag, 23 mei 2016Fotoserie van de priesterwijding
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in Heiloo
maandag, 1 juni 2015Feestelijke priesterwijdingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose