Bisdom Haarlem-Amsterdam


Colm Dekker tot diaken gewijd

Missionaire fraterniteit van Sant’ Egidio

gepubliceerd: maandag, 8 april 2019

De Mozes en Aäron was bijna te klein voor alle belang­stel­len­den die zon­dag­mid­dag 7 april bij elkaar waren geko­men voor de diaken­wij­ding van Colm Dekker door Mgr. Hendriks. Colm Dekker is per­ma­nent diaken voor de missio­naire fraterni­teit van Sant’ Egidio en tevens door Mgr. Punt benoemd tot ‘stadsdiaken’ voor Am­ster­dam.

Er waren vele pries­ters en diakens geko­men om de vie­ring mee te maken. Mgr. Van Burg­ste­den was aanwe­zig en een af­ge­vaar­digde van de Koptische kerk. Ook was mw. Hilde Kieboom was er; zij is verant­woor­de­lijke voor Sant’ Egidio in de Benelux; een afvaar­diging vanuit Rome had de reis gemaakt en velen van Sant’ Egidio uit Antwerpen en andere plaatsen in Neder­land.

Colm Dekker is gewijd voor de Missio­naire fraterni­teit van Sant’ Egidio en de leden daar­van wor­den op dit moment nog geïncardi­neerd in het Bisdom Frosinone in Italië. Het was dus met een machti­gings­brief van de bis­schop van dat diocees dat Mgr. Hendriks de wij­ding mocht doen.

De gaven­pro­ces­sie werd gevormd door allerlei mensen die met Sant’ Egidio verbon­den zijn, waar­on­der vrien­den van de straat.

Na afloop van de vie­ring was er een drukke en gezellige receptie in het naast de kerk gelegen huis van Sant’ Egidio.

(foto­se­rie: Wim Koopman)


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding
zondag, 19 november 2023Vier nieuwe diakens!
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal
zondag, 28 november 2021Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Video
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Video
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Video
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd Fotoreportage
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters! Fotoreportage
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijd
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding
zaterdag, 18 november 2017Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken
zaterdag, 24 juni 2017Bisdom weer twee priesters rijker
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding
maandag, 23 mei 2016Fotoserie van de priesterwijding
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in Heiloo
maandag, 1 juni 2015Feestelijke priesterwijdingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose