Bisdom Haarlem-Amsterdam


Fotoserie van de priesterwijding

gepubliceerd: maandag, 23 mei 2016
foto: Christianne Chin A Paw
Fotoserie van de priesterwijding

Hoewel de St. Bavo­kathe­draal de grootste res­tau­ra­ties achter de rug heeft en dus weer helemaal be­schik­baar is, was deze basiliek toch bijna helemaal vol voor de wij­ding van Jan-Jaap en Mariusz. Beide wij­de­lin­gen brachten veel kennissen en vrien­den mee en na­tuur­lijk pa­ro­chi­anen uit de pa­ro­chies waar zij werk­zaam zijn. Een vijf­tigtal pries­ters en diakens waren aanwe­zig om de nieuw gewij­den te begroeten en hen als pries­ter aan het altaar te zien staan om het heilig Misoffer op te dragen.

De bis­schop sprak in zijn homilie onder meer over de vraag of de Kerk nog wel pries­ters nodig heeft nu het aantal gelo­vi­gen vermin­derd is en de pries­ter niet meer op de gebruike­lijke kaders van een mooie pastorie, een goede honore­ring, een fraaie kerk en de gebruike­lijke pas­to­rale zorg terug kan vallen. De bis­schop gaf aan dat het beeld van de pries­ter inder­daad veran­dert maar dat ook in vroe­ger tij­den, bij­voor­beeld in de tijd van de apos­te­len, niet op ‘goede voor­zie­ningen’ kon wor­den teruggegrepen: de apos­te­len trokken rond, zorg­den zelf voor hun on­der­houd, verkon­dig­den het evan­ge­lie aan allerlei mensen, ondervon­den ook veel tegen­wer­king en moesten veelal de mar­tel­dood onder­gaan voor Christus. De pries­ter van de toe­komst zal weer meer op die eerste leer­lin­gen gaan lijken en dat is ook niet erg.

De nieuwe pries­ters, ook wel ‘neo­misten’ genoemd, bevelen we van harte aan in uw gebed.

(fotografe Christianne Chin A Paw maakte on­der­staan­de fotoreportage)


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding
zondag, 19 november 2023Vier nieuwe diakens!
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal
zondag, 28 november 2021Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Video
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Video
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Video
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijd
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding
zaterdag, 18 november 2017Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken
zaterdag, 24 juni 2017Bisdom weer twee priesters rijker
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding Fotoreportage
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in Heiloo
maandag, 1 juni 2015Feestelijke priesterwijdingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose