Bisdom Haarlem-Amsterdam


Paul Bindels tot priester gewijd

Deo Gratias!

gepubliceerd: zaterdag, 4 juli 2020

Tijdens een fees­te­lij­ke vie­ring in een toch weer wat beter gevulde Bavo­kathe­draal te Haar­lem heeft Mgr. Hendriks vandaag, 4 juli 2020, zijn eerste pries­ter­wij­ding vol­trok­ken als dio­ce­saan bis­schop. Paul Bindels, die in 2014 zijn diaken­wij­ding ont­ving, is nu dan toch pries­ter. Deo Gratias!

Corona

Met de versoe­pelde corona­maat­re­ge­len maar met inachtne­ming van de an­der­halve meternorm kon­den gelukkig weer wat meer mensen deel­ne­men aan de vie­ring. Oor­spron­ke­lijk was dit jaar één vie­ring gepland voor vijf wij­de­lin­gen, maar om zoveel moge­lijk familie en vrien­den de gelegen­heid te geven bij de plech­tig­heid aanwe­zig te zijn, is besloten er vijf afzon­der­lijke vie­rin­gen van te maken.

Gift aan de pries­ter­oplei­ding als cadeau

Aan het einde van de vie­ring wees ple­baan Bart Putter erop dat Paul heeft aange­ge­ven als cadeau een gift aan het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord te Heiloo te wensen. Mensen die hieraan gevolg willen geven, kunnen terecht op de speciale doneer­pa­gina waar mbv iDEAL een gift kan wor­den overgemaakt. Het is na­tuur­lijk ook moge­lijk zelf een overschrij­ving te doen.

Homilie door Mgr. Hendriks

Op zijn web­si­te Arsacal.nl heeft Mgr. Hendriks alweer een bericht met de homilie geplaatst. Daar kunt u hem nog eens rus­tig nalezen. Bovendien is de video van de vie­ring nog be­schik­baar op Ka­the­draal-TV.

Foto­se­rie

On­der­staan­de foto­se­rie is weer gemaakt door Wim Koopman.


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding
zondag, 19 november 2023Vier nieuwe diakens!
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal
zondag, 28 november 2021Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Video
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Fotoreportage Video
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Fotoreportage Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Fotoreportage Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Fotoreportage Video
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijd
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding
zaterdag, 18 november 2017Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken
zaterdag, 24 juni 2017Bisdom weer twee priesters rijker
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding
maandag, 23 mei 2016Fotoserie van de priesterwijding
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in Heiloo
maandag, 1 juni 2015Feestelijke priesterwijdingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose