Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bert Glorie tot priester gewijd!

gepubliceerd: zaterdag, 31 oktober 2020

Tijdens een in­druk­wek­kende vie­ring in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem is diaken Bert Glorie zater­dag 31 ok­to­ber tot pries­ter gewijd. Het door corona­maat­re­ge­len beperkte aantal mensen in de kerk werd aan­ge­vuld met een slor­dige 2000 kijkers via Ka­the­draal TV!

Behalve de live­stream is er door Wim Koopman ook weer een foto­se­rie gemaakt en onderaan dit bericht toe­ge­voegd. Bovendien was een cameraploeg van het KRO-pro­gram­ma Kruis­punt aanwe­zig om een reportage te maken over de roe­pingsweg en de wij­ding van Bert Glorie. Op maan­dag 16 no­vem­ber zal deze do­cu­mentaire wor­den uitgezon­den.

Homilie

Op Arsacal.nl heeft Mgr. Hendriks al zijn homilie ge­pu­bli­ceerd zodat wie het wil deze (nog een keer) kan doorlezen.

Video

Foto­se­rie


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding
zondag, 19 november 2023Vier nieuwe diakens!
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal
zondag, 28 november 2021Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Video
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Fotoreportage Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Fotoreportage Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Fotoreportage Video
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd Fotoreportage
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijd
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding
zaterdag, 18 november 2017Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken
zaterdag, 24 juni 2017Bisdom weer twee priesters rijker
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding
maandag, 23 mei 2016Fotoserie van de priesterwijding
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in Heiloo
maandag, 1 juni 2015Feestelijke priesterwijdingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose