Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm

In de Amsterdamse Nicolaasbasiliek

gepubliceerd: zondag, 28 november 2021
foto: Kathedraal TV
Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm

Zater­dag 27 no­vem­ber, de laatste dag van het li­tur­gisch jaar, heeft mon­seig­neur Hendriks broe­der Joachim Oude Vrielink ofm tot diaken gewij­d in de Sint Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam. Broe­der Joachim die in het klooster Alverna aan de Derkin­de­ren­straat in Am­ster­dam woont, is bij­zon­der verbon­den met de basiliek waar hij ook participeert in de schola cantorum Am­ster­dam die in de wij­dings­plech­tig­heid zong.

Vele mede­broe­ders waren in de kerk aanwe­zig, de provinciaal, Theo van Adrichem en de gardiaan con­ce­le­breer­den, evenals Paulus Tilma, een studie­ge­noot van de wij­de­ling en na­tuur­lijk waren er fami­lie­le­den, vrien­den en belang­stel­len­den. Diaken Rob Polet assis­teerde. Verder was de vie­ring van­wege de pandemie niet breed bekend gemaakt, maar het was een heel fees­te­lij­ke Gre­go­ri­aans gezongen Eucha­ris­tie.

Br. Joachim zal de dag na de wij­ding voor tee maan­den naar Syrië ver­trek­ken en de mede­broe­der die pastoor is in de pa­ro­chie waar hij gaat helpen, was bij de wij­ding aanwe­zig. Aan het einde van de Mis werd ge­col­lec­teerd voor de sociale ini­tia­tie­ven die vanuit de pa­ro­chie daar wor­den geno­men voor de mensen die getroffen zijn door de oorlog.

De wij­dings­plech­tig­heid kan nog wor­den (terug-)gekeken op het kanaal van Ka­the­draal TV. Voor een snel foto-over­zicht van de vie­ring hebben we tevens een serie videoframes toe­ge­voegd onderaan dit bericht.

Foto­se­rie


Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 19 november 2023Vier nieuwe diakens!
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel Fotoreportage
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Video
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Video
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijd
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding
zaterdag, 18 november 2017Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken
zaterdag, 24 juni 2017Bisdom weer twee priesters rijker
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding
maandag, 23 mei 2016Fotoserie van de priesterwijding
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in Heiloo
maandag, 1 juni 2015Feestelijke priesterwijding
zaterdag, 15 november 2014Zesvoudige diakenwijding in de ‘kathedraal van Het Gooi’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose