Bisdom Haarlem-Amsterdam


Feestelijke priesterwijding

Marco Cavagnaro en Andrea Geria

gepubliceerd: maandag, 1 juni 2015
foto: Jan-Jaap van Peperstraten
Wijdingskandidaten Marco Cavagnaro en Andrea Geria
Wijdings­kan­di­da­ten Marco Cavagnaro en Andrea Geria

In de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo in Haar­lem zijn zater­dag­mor­gen 30 mei twee nieuwe pries­ters gewijd door Mgr. Dr. Jozef M. Punt. Uit de pa­ro­chies en ge­meen­schappen van de wij­de­lin­gen waren vele mensen geko­men om de plech­tige vie­ring bij te wonen en voor de beide wij­de­lin­gen, Marco Cavagnaro en Andrea Geria, te bid­den. Een flink gezel­schap was overge­ko­men uit Italië waar de beide wij­de­lin­gen vandaan komen. Een vijf­tigtal pries­ters was aanwe­zig om mede de han­den op te leggen.

Andrea zal werken in de pa­ro­chies van het Gooi en wonen in Blaricum. In Huizen draagt hij de dag na zijn wij­ding de eerste heilige Mis op. Marco Cavagnaro zal werk­zaam zijn in de pa­ro­chie van Hoorn e.o.; zijn eerste heilige Mis is in Zwaag.

De bis­schop ging in zijn preek in op de pries­ter als man van ver­zoe­ning, op de eerste plaats: ver­zoe­ning met God. Som­mi­ge mensen zijn overtuigd atheïst, maar dat zijn er weinigen. Bij velen is het geloof weggegle­den en de pries­ter zal dus des te meer mis­sio­na­ris moeten zijn. In dit ver­band wees de bis­schop erop dat op deze wij­dings­dag het feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood wordt gevierd, de titel waar­on­der Maria al zes eeuwen in Heiloo wordt vereerd. Dat is bovendien de plaats waar de eerste grote mis­sio­na­rissen van Neder­land kwamen en in die streek hebben zij het geloof verkon­digd.

Van harte wensen we de beide neo­misten Gods zegen toe. Vlak voor de pries­ter­wij­ding ver­trouwde een van de wij­de­lin­gen Mgr. Hendriks nog toe dat hij heel sterk ervoer hoe alles Gods gave is. “Bid God voor mij dat ik altijd trouw zal blijven, want ook dat is een gave van God.”

Van harte bevelen we de neo­misten aan voor uw gebed!

(de mooie foto­se­rie is gemaakt door Jan-Jaap van Peperstraten)Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding
zondag, 19 november 2023Vier nieuwe diakens!
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal
zondag, 28 november 2021Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Video
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Video
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Video
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijd
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding
zaterdag, 18 november 2017Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken
zaterdag, 24 juni 2017Bisdom weer twee priesters rijker
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding
maandag, 23 mei 2016Fotoserie van de priesterwijding
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in Heiloo FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose