Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Dossier Wijding

In dit dossier vindt u de verzamelde nieuwsberichten met verslagen en foto’s van priester- en diakenwijdingen van de laatste jaren in Bisdom Haarlem-Amsterdam.


Twee nieuwe priesters! Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 15 juni 2019
In een volle Haarlemse kathedraal heeft de bisschop van Haarlem-Amsterdam op zaterdag 15 juni Eric Fennis en Maciej Grądzki tot priesters gewijd. Het leven van een priester loopt altijd anders, dan hijzelf had kunnen bedenken, zo getuigde bisschop Punt van zijn veertig jaar ervaring.
Colm Dekker tot diaken gewijd Fotoreportage
Missionaire fraterniteit van Sant’ Egidio
nieuws - maandag, 8 april 2019
De Mozes en Aäron was bijna te klein voor alle belangstellenden die zondagmiddag 7 april bij elkaar waren geko­men voor de diakenwijding van Colm Dekker door Mgr. Hendriks. Colm Dekker is permanent diaken voor de missionaire fraterniteit van Sant’ Egidio en tevens door Mgr. Punt benoemd tot ‘stadsdiaken’ voor Amsterdam.
Maciej tot transeunt diaken gewijd Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 17 november 2018
In de grote kapel van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo was het zaterdag 17 november feest: seminarist Maciej Grądzki werd tot diaken gewijd door mgr. Jozef Punt.
Fotoserie van een prachtige priesterwijding Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 26 mei 2018
Onder grote belang­stelling is Alvaro A. Rodriguez Lucque zaterdag 26 mei in de kathedrale basiliek van Sint Bavo door mgr. Jozef Punt tot pries­ter gewijd. Zondag 27 mei zal hij om 10.00 uur de eerste H. Mis vieren in de St. Lambertus­kerk in De Weere.
Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 18 november 2017
Op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood heeft vandaag om 12.00 uur de diaken­wijding plaats­ge­von­den van Alvaro Rodriguez Luque. Alvaro is afkomstig uit Cordoba, in het zuiden van Spanje, en al vele jaren in Nederland via de gemeen­schap van het Neocate­chu­me­naat. Hij heeft de priester­opleiding op het Groot­semi­narie St. Willibrord gevolgd.
Bisdom weer twee priesters rijker Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 24 juni 2017
Tijdens een indrukwekkende Eucharistieviering in een volle kathedraal met Mgr. Punt, Mgr. Hendriks en Mgr. Van Burgsteden werden Anton Goos en Teun Warnaar zaterdag 24 juni tot priester gewijd.
Fotoserie diakenwijding Fotoreportage
Transeunt diakens Anton Goos en Teun Warnaar
nieuws - zaterdag, 12 november 2016
Tijdens een plechtige Eucharistieviering in de Kathedrale basiliek van Sint Bavo te Haarlem heeft Mgr. Hendriks twee jongemannen tot diaken gewijd. De viering werd opgeluisterd door The Bishop's singers van het kathedrale koor.
Fotoserie van de priesterwijding Fotoreportage
nieuws - maandag, 23 mei 2016
Hoewel de St. Bavokathedraal de grootste restauraties achter de rug heeft en dus weer helemaal beschik­baar is, was deze basiliek toch bijna hele­maal vol voor de wijding van Jan-Jaap en Mariusz. Beide wijde­lingen brachten veel kennissen en vrienden mee en natuur­lijk parochi­anen uit de parochies waar zij werk­zaam zijn. Een vijftigtal priesters en diakens waren aanwezig om de nieuw gewijden te begroeten en hen als priester aan het altaar te zien staan om het heilig Misoffer op te dragen.
Diakenwijding in Heiloo Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 14 november 2015
Tijdens een plechtige Eucharis­tie­viering in de grote kapel van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo heeft Mgr. Punt vier jonge mannen tot diaken gewijd. Jeroen Hoekstra en Paul Leferink zijn permanent diaken, Jan-Jaap van Peperstraten en Mariusz Momot zijn op weg naar het priester­schap tot transeunt diaken gewijd.
Feestelijke priesterwijding Fotoreportage
Marco Cavagnaro en Andrea Geria
nieuws - maandag, 1 juni 2015
In de kathedrale basiliek van Sint Bavo in Haarlem zijn zaterdag­morgen 30 mei twee nieuwe priesters gewijd door Mgr. Dr. Jozef M. Punt. Uit de parochies en gemeen­schappen van de wijde­lingen waren vele mensen gekomen om de plechtige viering bij te wonen en voor de beide wijde­lingen, Marco Cavagnaro en Andrea Geria, te bidden.
Zesvoudige diakenwijding in de ‘kathedraal van Het Gooi’ Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 15 november 2014
Zes kandidaten ontvingen op 15 november de H. Diaken­wijding uit handen van mgr. dr. Jozef Punt in de H. Vituskerk in Hilversum. Door de restauratie van de Bavo­kathedraal in Haarlem moest worden uitge­weken naar -zoals mgr. Punt het gek­scherend noemde- ‘de kathedraal van Het Gooi’.
Twee nieuwe priesters gewijd Fotoreportage
Johannes van Voorst en Mario Agius
nieuws - zaterdag, 14 juni 2014
Op de feestdag van de heilige Liduina, 14 juni, werden in de Haarlemse kathedraal door mgr. J. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, twee nieuwe priesters gewijd. Het zijn Mario Agius en Johannes van Voorst tot Voorst.
Twee catechisten en vier diakens rijker! Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 16 november 2013
In een volle kathedrale Basiliek van Sint Bavo in Haarlem was het zaterdag 16 november feest: twee catechisten kregen hun zending en twee permanent diakens en twee transeunt diakens ontvingen hun wijding van mgr. dr. J.M. Punt.
Mgr. Hendriks wijdt drie mannen tot priester Fotoreportage
nieuws - maandag, 27 mei 2013
Het was in meerdere opzichten een bijzonder feestelijke viering in de kathedrale basiliek van Sint Bavo: Fred Deen, José Marin del Val en Jeroen de Wit werden tot priester gewijd, de zusters benedictinessen werden welkom geheten en gepresenteerd aan de diocesane gemeenschap en mgr. Hendriks mocht voor het eerst als bisschop priesterwijdingen toedienen.
Randy Simileer tot diaken gewijd Fotoreportage
nieuws - zondag, 10 februari 2013
Op zondag 10 februari verrichtte mgr. Hendriks zijn eerste wijding: Randy Simileer werd in de Sint Martinuskerk in Bovenkarspel tot diaken gewijd. De parochies van de regio hadden de plechtige en feestelijke viering prima voorbereid: een heel groot dames- en herenkoor met mensen uit de verschillende parochies luisterden de viering heel mooi op. De kerk was fraai versierd met heel veel witte en gele tulpen, de kerkelijke/pauselijke kleuren.
Wijding van vier diakens in kathedraal Haarlem Fotoreportage
nieuws - dinsdag, 20 november 2012
De bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J. Punt, heeft zaterdag tijdens een pontificale eucharistieviering in de kathedraal door handoplegging vier mannen tot diaken gewijd. Hans Bruin en Eelke Ligthart zijn permanent diaken, Jose Marin del Val en Jeroen de Wit bereiden zich voor op de priesterwijding.
Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers Fotoreportage
nieuws - maandag, 4 juni 2012
Mgr. dr. Jos. Punt, bisschop van Haarlem Amsterdam heeft afge­lopen zaterdag aan drie mannen de handen opgelegd bij hun wijding: twee tot priester, een tot diaken. Het betrof de 44-jarige Peter Piets uit Oostzaan, thans werkzaam als kapelaan in Volendam, de 56-jarige Amsterdammer Jim Schilder, die verbonden is en voorlopig blijft aan de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam en broeder Theo van Adrichem o.f.m., eveneens uit Amsterdam, die verbonden is aan het franciscaanse vormingswerk in de hoofdstad. Hij hoopt later dit jaar in de Sint Antoniuskerk in Amsterdam (“Mozes en Aaron”) gewijd te worden.
Zes diakens gewijd Fotoreportage
nieuws - maandag, 14 november 2011
In de St. Vituskerk te Hilversum heeft de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt, zaterdag de diakenwijding toegediend aan de permanent diakens Henk Bak, Marcel de Haas, Henk Schrader en dr. Erik Sengers en de transeünt (priester-) diakens Peter Piets en Jim Schilder. De bisschop herinnerde in zijn homilie de wijdelingen aan het woord van Christus: “Niet jij hebt Mij, maar Ik heb jou uitgekozen”.
Foto’s priesterwijding Maciej Sendecki Fotoreportage
nieuws - maandag, 20 juni 2011
Mgr. J. Punt heeft zaterdag in de grote kapel van het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, Maciej Sendecki tot priester gewijd. Dit gebeurde tijdens een pontificale Eucharistieviering in een overvolle kapel.
Vier nieuwe diakens en een catechiste Fotoreportage
nieuws - dinsdag, 23 november 2010
In de kathedrale basiliek van Sint Bavo te Haarlem vond zaterdag jl de diakenwijding en catechistenzending plaats. Vier mannen werden tot diaken gewijd: Johannes Belt, Han Hartog, Sibrecht Fieggen en Maciej Sendecki; deze laatste zal Deo volente tot priester gewijd worden, de andere drie zullen zich in de Kerk inzetten als permanent diaken. Ook werd de catechistenzending verleend aan Santa Jaddoe, waardoor deze zich op bijzondere wijze in de Kerk dienstbaar kan maken.


maandag, 31 mei 2010Vier nieuwe priesters! Fotoreportage
maandag, 23 november 2009Acht diakens gewijd voor het bisdom Haarlem-Amsterdam
donderdag, 11 juni 2009Fotoreportage priesterwijdingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose