Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

The Missionary School

The Missionary SchoolIn ‘The Mis­sio­na­ry School’ bie­den we een geselec­teerde groep jon­ge­ren één jaar lang een trai­ning aan waarin zij zich intensief vormen in geloof en per­soon­lijk lei­der­schap ont­wik­ke­len met een missio­naire insteek. Daar­mee kunnen zij zelf dra­gers wor­den in één van onze lokale geloofs­ge­meen­schappen en/of jonge­ren­groepen en krijgen zij de kans om, mis­schien wel in uw pa­ro­chie, aan de slag te gaan. Kijk voor meer in­for­ma­tie op de speciale web­si­te:
The Missionary School - Vernieuwd curriculum
nieuws - dinsdag, 17 mei 2022
In het nieuwe studie­jaar 2022-2023 start The Mis­sio­na­ry School met een nieuw curriculum. In de nieuwe opzet zijn tien masterclasses voor­zien ver­deeld over vier weeken­den. Geïn­te­res­seer­den kunnen zich nu al opgeven voor het nieuwe jaar.
Workshop - Communiceren met jongeren
Zondag 6 juni - 9.30 uur - OLV ter Nood Heiloo
nieuws - vrijdag, 28 mei 2021
Zondag 6 juni biedt The Mis­sio­na­ry School voor de pa­ro­chies van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam de work­shop ‘Com­mu­ni­ce­ren met jon­ge­ren’ aan. We focussen daarbij niet alleen op de theorie, maar ook op de praktijk.
The Missionary School - Project Pitch
Dinsdag 11 mei - 19.30 uur - Online via Zoom
nieuws - donderdag, 11 maart 2021
De deel­ne­mers aan The Mis­sio­na­ry School zullen op dins­dag 11 mei 2021 hun projecten gaan presen­te­ren. Dat gebeurt middels een online video­bij­een­komst via Zoom van 19.30 tot 21.00 uur.
TMS geeft impuls aan jong talent
nieuws - donderdag, 11 februari 2021
Dominique Sturrus deed afgelopen seizoen (2019/2020) mee aan de eerste editie van The Mis­sio­na­ry School. Met haar creativi­teit schreef zij negen les­pro­gramma’s voor basis­scho­len aan de hand van Bijbel­ver­halen voor haar TMS-project ‘Verhalen­tour’.
Missionaire parochies
Niet te stoppen vanwege een crisis
nieuws - maandag, 2 november 2020
Dat een crisis kan uit­da­gen tot creativi­teit en meer gees­te­lijk elan, bewijzen de missio­naire pa­ro­chies waar de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School vanaf sep­tem­ber aan de slag zijn. Ze hebben zich niet laten ont­moe­di­gen door alle corona-gebeur­te­nissen en beper­kingen, maar zijn gedeci­deerd vol goede moed ver­der gegaan.
Start tweede seizoen The Missionary School
Start op vrijdag 2 oktober in Heiloo
nieuws - dinsdag, 15 september 2020
Na een succes­vol eerste jaar start op vrij­dag 2 ok­to­ber het tweede seizoen van The Mis­sio­na­ry School. De teller staat op dit moment op negen deel­ne­mers en er is plek voor meer jon­ge­ren!
The Missionary School Video
Bekijk de video-getuigenissen
nieuws - dinsdag, 8 september 2020
Het eerste seizoen van The Mis­sio­na­ry School is voorbij en het tweede seizoen gaat bijna van start. Tijd om terug te blikken op het eerste jaar. Wat hebben de deel­ne­mers geleerd en wat was hun motivatie om aan The Mis­sio­na­ry School deel te nemen? Maar na­tuur­lijk ook de vraag of ze het traject zou­den aanra­den aan een nieuwe garde. Dat blijkt in ieder geval een unanieme ‘ja’.
Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
Donderdag 27 augustus - 19.30 uur - Bavokathedraal Haarlem
nieuws - maandag, 3 augustus 2020
In ok­to­ber start een nieuw seizoen van The Mis­sio­na­ry School! Na een prach­tig eerste seizoen met prach­tige projecten en een gewel­dige erva­ring van de jon­ge­ren krijgt nu een nieuwe groep jon­ge­ren tussen de 18 t/m 30 jaar de kans om op een creatieve manier hun geloof han­den en voeten te geven.
Dinsdag 30 juni - The Missionary School in beeld Video
Pitches van start-ups en een nieuw seizoen
nieuws - vrijdag, 26 juni 2020
Via Ka­the­draal-TV presen­te­ren we dins­dag 30 juni om 19.30 uur ‘The Mis­sio­na­ry School in beeld’. Tijdens deze online uitzen­ding tonen we de startups van de jon­ge­ren uit het afgelopen seizoen van The Mis­sio­na­ry School. Het zijn zes projecten die moge­lijk geschikt zijn voor uw pa­ro­chie.
Jongeren helpen met levensvragen
Netwerkbijeenkomst met pater Johannes Pio, broeder van Sint Jan
nieuws - vrijdag, 31 januari 2020
Zater­dag 8 februari vindt de net­werk­bij­een­komst voor jon­ge­ren­wer­kers uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam plaats in Heiloo. Deze bij­een­komsten zijn bedoeld om kennis en erva­ringen uit te wisselen op het gebied van jon­ge­ren­werk in de Katho­lie­ke kerk.
The Missionary School is begonnen!
nieuws - vrijdag, 20 september 2019
Hoe kunnen we ons­zelf meer laten zien, en getuigen van ons geloof, om meer (on)ge­lo­vi­gen te bereiken? Dit is de vraag en opdracht van twaalf jon­ge­ren, die eind au­gus­tus zijn gestart met The Mis­sio­na­ry School
The Missionary School van start!
Twaalf jongeren beginnen hun missie
nieuws - dinsdag, 27 augustus 2019
Vrij­dag­avond 30 au­gus­tus start de eerste editie van The Mis­sio­na­ry School in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Een uniek traject waarin jon­ge­ren de kans krijgen om zich intensief te ver­die­pen in het geloof en prak­tische tools krijgen om hun per­soon­lijk geloof om te zetten in daden.
Michael doet mee aan The Missionary School
Handen en voeten aan geloof, hoop en liefde!
nieuws - donderdag, 18 juli 2019
Lezers van de zomereditie van SamenKerk maken kennis met jon­ge­ren die ver­tellen waarom ze meedoen met The Misisonary School (TMS). Op deze web­si­te introduceren we deze week Michael.
Mario doet mee aan The Missionary School
Op zoek naar antwoorden op Katholieke geloofsvragen
nieuws - donderdag, 11 juli 2019
Lezers van de zomereditie van SamenKerk maken kennis met jon­ge­ren die ver­tellen waarom ze meedoen met The Misisonary School (TMS). Op deze web­si­te introduceren we deze week Mario.
Dominique doet mee aan The Missionary School!
nieuws - donderdag, 4 juli 2019
Lezers van de zomereditie van SamenKerk maken kennis met jon­ge­ren die ver­tellen waarom ze meedoen met The Misisonary School (TMS). Op deze web­si­te introduceren we deze week Dominique.
Website Themissionaryschool.nl
Zij die denken dat ze de wereld kunnen veranderen, gaan het doen!
nieuws - maandag, 29 april 2019
Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam lan­ceerde 24 april een nieuwe web­si­te spe­ciaal voor The Mis­sio­na­ry School! Alle info over dit traject op één plek, over­zich­te­lijk bij elkaar! Neem meteen een kijkje en ontdek in korte tijd wat The Mis­sio­na­ry School voor jouw ambities of jullie pa­ro­chie kan betekenen!
Generation start-up
Een start-up in de kerk!?
nieuws - donderdag, 25 april 2019
Jonge mensen met grote dromen, die hun ideeën uit­werken in een project, door in te spelen op de vraag van hun beoogde doel­groep. Dat is een startup!
The Missionary School
nieuws - maandag, 11 maart 2019
The Mis­sio­na­ry School biedt een vor­mings­tra­ject voor jon­ge­ren met een stevige geloofs­vor­ming en per­soon­lijke ont­wik­ke­ling in lei­der­schap en project­ma­tig werken. Daar­naast biedt het ook een kader om jon­ge­ren een rol te geven in een geloofs­ge­meen­schap.
The Missionary School
nieuws - vrijdag, 8 maart 2019
The Mis­sio­na­ry School biedt een vor­mings­tra­ject voor jon­ge­ren met een stevige geloofs­vor­ming en per­soon­lijke ont­wik­ke­ling in lei­der­schap en project­ma­tig werken. Daar­naast biedt het ook een kader om jon­ge­ren een rol te geven in een geloofs­ge­meen­schap.
Wat leer jij in The Missionary School?
Jaarprogramma 2019-2020
nieuws - donderdag, 7 maart 2019
The Mis­sio­na­ry School bestaat uit een trai­nings­jaar en een missie­jaar. In dit trai­nings­jaar krijg je stevige geloofs­vor­ming en daar­naast ook per­soon­lijke ont­wik­ke­ling in lei­der­schap en project­ma­tig werken.


woensdag, 6 maart 2019Netwerkende jongeren
woensdag, 6 maart 2019The Missionary School
maandag, 4 maart 2019The Missionary School
vrijdag, 1 maart 2019Informatieavond The Missionary School
donderdag, 17 januari 2019The Missionary SchoolBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose