Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

The Missionary School

gepubliceerd: vrijdag, 8 maart 2019

The Missionary School

The Mis­sio­na­ry School biedt een vor­mings­tra­ject voor jon­ge­ren met een stevige geloofs­vor­ming en per­soon­lijke ont­wik­ke­ling in lei­der­schap en project­ma­tig werken. Daar­naast biedt het ook een kader om jon­ge­ren een rol te geven in een geloofs­ge­meen­schap.

Voor pa­ro­chies is dit project een kans om aan de slag te gaan met jon­ge­ren­werk, eventueel aanwe­zig jon­ge­ren­werk te ver­ster­ken en/of het een missio­naire insteek te geven. We laten je graag kennis­ma­ken met The Mis­sio­na­ry School.

Lastige geloofs­vra­gen goed kunnen beant­woor­den?

The Missionary SchoolJij krijgt zeker ook regel­ma­tig de pit­tige vragen over je geloof van anderen. Vragen over waarom je über­haupt in een God gelooft, over de Bijbel, de Mis, Maria, seksua­li­teit, ethiek, roe­ping, ver­ge­ving en ga zo maar door. Wil je meer zeker­heid krijgen om over die las­tige vragen goed in gesprek te kunnen gaan?

Uitdagende geloofs­vor­ming

The Mis­sio­na­ry School heeft een uit­da­gende geloofs­vor­ming om je te helpen meer te leren over de Bijbel, over de Kerk, over de waar­heid van ons geloof. We geven je niet alleen pasklare ant­woor­den, maar gaan dieper graven in het waarom ervan. Welke verhalen, personen, gebeur­te­nissen en uit­spra­ken liggen aan de basis van hoe wij als chris­te­nen denken over God, de mens en de wereld? Die verhalen zijn cruciaal, zodat je het ant­woord daar­mee zelf kunt ont­dek­ken.

Daar­mee ben je nog beter uit­gerust om las­tige vragen te beant­woor­den, aan jezelf én anderen. Er staat heel wat voor je te wachten om te leren in The Mis­sio­na­ry School en daardoor ook te groeien in het leven van je geloof!

Ontdek meer in The Mis­sio­na­ry School!

Wil je meer weten over dit traject? Kijk voor meer in­for­ma­tie op Jonge­kerk.nl of neem contact met ons op voor een oriën­te­rend gesprek.

tele­foon: (023) 511 26 36
e-mail: info@jonge­kerk.nl
web­si­te: www.jonge­kerk.nl


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose