Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongeren helpen met levensvragen

Netwerkbijeenkomst met pater Johannes Pio, broeder van Sint Jan

gepubliceerd: vrijdag, 31 januari 2020

Zater­dag 8 februari vindt de net­werk­bij­een­komst voor jon­ge­ren­wer­kers uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam plaats in Heiloo. Deze bij­een­komsten zijn bedoeld om kennis en erva­ringen uit te wisselen op het gebied van jon­ge­ren­werk in de Katho­lie­ke kerk.

Pater Johannes Pio van de ‘Broe­ders van St. Jan’ spreekt over hoe jij jon­ge­ren kunt helpen met het ant­woord vin­den op hun levens­vra­gen en welke rol gebed daarin speelt. De bij­een­komst stond eer­der gepland in no­vem­ber 2019, maar dat moment bleek voor velen niet geschikt.

Levens­vra­gen en gebed

Waar we als jon­ge­ren­wer­kers vaak bezig zijn met het or­ga­ni­se­ren en plannen van concrete ac­ti­vi­teiten is het niet altijd van­zelf­spre­kend om jon­ge­ren te onder­steunen in hun gees­te­lij­ke groei.

Wilt u jon­ge­ren echt stappen laten zetten in geloof dan lukt dat niet door alleen veel impuls­mo­menten voor hen te or­ga­ni­se­ren. U moet (per­soon­lijk) tijd in ze inves­te­ren en/of ze in contact met voor­beel­den brengen waar ze zich aan op kunnen trekken.

Uit­ein­de­lijk groeien jon­ge­ren echt in geloof als zij optrekken met mede­ge­lo­vigen als voor­beel­den. Dit zijn mensen waarbij zij het ver­trouwen ervaren hun be­lang­rijke vragen te kunnen stellen. Voor jon­ge­ren kunnen dat hun vrien­den zijn, maar ook u als jon­ge­ren­wer­ker, pries­ter of vrij­wil­li­ger in de pa­ro­chie. Daarbij is een leven van gebed, stilte en onder­schei­ding be­lang­rijk om uit­ein­delijk tot groei te komen. Waar kunnen jon­ge­ren met hun vragen terecht? En hoe helpen wij hen in het on­der­schei­den van de goede keuze? Zijn wij hun voor­beel­den?

Ontmoet The Mis­sio­na­ry School

Naast dit thema, zullen er rele­vante ma­te­ri­alen en ini­tia­tie­ven ge­pre­sen­teerd wor­den die voor u inte­res­sant zijn of die u kunt gebruiken voor uw eigen jon­ge­ren­werk. Ook zullen de laatste ont­wik­ke­lingen over The Mis­sio­na­ry school aanbod komen en kunt u de deel­ne­mers van dit jaar zelf ont­moe­ten. Tot slot is er ook voldoende ruimte om met elkaar erva­ringen uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan.

Lunch en Heilige Mis (Optioneel)

Na afloop aan deze net­werk­bij­een­komst kunt u aan­slui­ten bij de lunch in Heiloo om 12.45 uur en ge­za­men­lijk eten met de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School. Wilt u dat? Geef dit dui­de­lijk aan bij uw aanmel­ding! Voor het eten vieren zij ook de Heilige Mis om 12.00 uur waar wij dan ook bij aan­slui­ten in de kapel van het Juliana­kloos­ter.

Details

datum: zater­dag 8 februari 2020
tijd: 09.30 – 13.45 uur
(inclusief H. Mis om 12.00 uur en lunch om 12.45 uur optioneel)
adres: OLV ter Nood - Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65, Heiloo
bereik­baar­heid: Vrij parkeren kan in en rond het hei­lig­dom.
aanmel­den: t/m 5 feb via mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
(mee-eten uiter­lijk door­ge­ven voor 31 jan.)

 


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose