Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Generation start-up

Een start-up in de kerk!?

gepubliceerd: donderdag, 25 april 2019

Jonge mensen met grote dromen, die hun ideeën uit­werken in een project, door in te spelen op de vraag van hun beoogde doel­groep. Dat is een startup!

Vaak begint een startup met en goed idee dat door een en­thou­siast team op kleine schaal wordt uit­ge­werkt. Is het succes­vol dan wordt er opge­schaald. Lukt het niet dan wordt het concept aan­ge­past. Het is dé manier van werken onder de jonge gene­ra­tie in onze maat­schap­pij.

Generation start-up

Ook in onze kerk lopen jonge mensen rond met mooie plannen of dromen die de moeite waard zijn voor de kerk. Voor deze jon­ge­ren is er The Mis­sio­na­ry School. Hier krijgen zij in acht weeken­den intensieve geloofs­vor­ming. Daar­naast werken zij in teams hun plannen uit in een start-up, onder be­ge­lei­ding van pro­fes­sio­nals. Zo kunnen zij hun droom waar maken en de eeuwen oude bood­schap op een jonge manier ver­der brengen.

Hun start-up in uw pa­ro­chie: U bent aan zet

Uit­ein­de­lijk pitchen deze teams hun plannen aan pa­ro­chies in ons bisdom. Is er een match met een pa­ro­chie dan wordt de start-up ver­der uit­ge­werkt Is uw pa­ro­chie toe aan een start-up voor het jon­ge­ren­werk? Het begint bij uzelf, want jon­ge­ren komen niet van­zelf naar u toe! Maak met uw pastoor, kape­laan of pas­to­rale kracht tijd vrij voor jon­ge­ren en ga hier­voor met elkaar in gesprek! Krijgen jon­ge­ren geen priori­teit binnen uw pa­ro­chie? Dan is het onmoge­lijk om te bouwen aan de toe­komst van uw ge­meen­schap. Deze tijd vraagt om uw creativi­teit en de wil om buiten uw bestaande ker­ke­lijke net­werk zicht­baar te zijn.

Jon­ge­ren die ver­an­de­ring willen!

Kent u ze ook, jon­ge­ren die de kerk willen ver­an­de­ren? Die weten hoe het beter kan en die verlangen naar jonge wijn, in nieuwe zakken. U kunt ze op weg helpen door ze naar ‘The Missio­nairy School’ te ver­wij­zen. Daar zijn ze verzekerd van een luis­te­rend oor en krijgen ze hand­vat­ten om hun dromen te verwezen­lijken. Ze kunnen direct het diepe insp­ringen door mee te doen aan een start-Up tij­dens The Mis­sio­na­ry School. De jon­ge­ren die daar nog niet aan toe zijn kunnen deel­ne­men aan in­spi­ra­tiesessies.

In­spi­ra­tiesessie Sneakers en Stola’s - 6 juni - Am­ster­dam

Zijn jon­ge­ren nog niet toe aan het mee­werken of opzetten van een start-up, maar leven ze wel met ideeën? Jon­ge­ren ervaren hoe het is om hun idee om te zetten in een start-up door deel te nemen aan de in­spi­ra­tie­sessies Sneakers en stola’s. Een paar avon­den per jaar nodigen we jonge wereldverbete­raars uit om hun verhaal te ver­tellen. Daar­naast is er ook een inlei­ding van een pries­ter of reli­gi­euze en doen we een korte brainstorm met de ideeën die jon­ge­ren zelf hebben. De avond ein­digt met een borrel en vind plaats in een gezellig Café.

Details

datum: don­der­dag 6 juni 2019
tijd: van 19.30 tot 22.00 uur
locatie: Schreierstoren, Prins Hendrik­kade 94-95, Am­ster­dam
(tegen­over het Centraal Station, naast de Nicolaas­basi­liek)
tele­foon: (023) 511 26 35
e-mail: info@the­mis­sio­na­ryschool.nl
web­si­te: www.the­mis­sio­na­ryschool.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose