Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”

Nederlandse bisschoppen doen oproep tot vrijgevigheid

gepubliceerd: dinsdag, 2 augustus 2011

De Nederlandse bis­schop­pen roepen op tot grote vrijgevigheid om de gevolgen van de hongersnood in de Hoorn van Afrika te bestrijden. De oproep richt zich allereerst tot parochies en geloofs­ge­meen­schappen: "Want ik had honger en jullie gaven mij te eten," zegt Jezus, “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan” (Mat. 25,35.40). Maar de oproep geldt ook niet-kerkelijk betrokkenen. De omvang van deze humanitaire ramp noodzaakt iedereen om solidariteit te tonen, aldus de bis­schop­pen.

Honger in de Hoorn van Afrika - Giro 555

De bis­schop­pen vragen aan alle gelovigen om naar draag­kracht een financiële bijdrage te leveren aan de actie van de Samenwerkende Hulp­orga­ni­sa­ties (SHO) / giro 555. Via de kerkelijke ont­wik­ke­lings­orga­ni­sa­ties Bisschoppelijke Vastenaktie/Cordaid worden parochies en pastores van extra informatiemateriaal voorzien om deze oproep kracht bij te zetten. De omvang van deze noodhulp vraagt om een gecoördineerde aanpak op grote schaal. De actie van de Samenwerkende Hulp­orga­ni­sa­ties verdient daarom ook alle mede­wer­king van gelovigen, parochies, instellingen en organisaties binnen de Katholieke Kerk.

Volgens Mgr. Punt (binnen de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie referent voor Missie & Ont­wik­ke­lingssamen­wer­king) mag de onzekerheid door de financiële crisis geen belemmering zijn om ruimhartig te geven: “De verdeling van geld en goed is een kwestie van gerechtigheid, ook wereldwijd. Juist in deze tijd van de financiële crisis vraagt dat om solidariteit met de mensen in de Hoorn van Afrika, die zich in een levensbedreigende voedselcrisis bevinden. Tijdens de vakantie een keer minder naar een restaurant levert al snel een aardig bedrag op ten gunste van giro 555. Het zijn voor ons maar kleine offers, maar ze redden levens.” Ook voor de jongeren die deze zomer naar de Wereld­jonge­ren­dagen in Madrid reizen, heeft hij een suggestie:  “Als ieder van jullie een rondje geeft aan giro 555 geef je zo 10 euro. Jullie zijn met 1200 man en vrouw op weg naar Madrid; samen doe je dan echt heel veel goeds.” (SRKK - Bert Elbertse)
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!
maandag, 16 mei 2011Mgr. Joseph Rayappu van het bisdom Mannar (Sri Lanka) op bezoek
maandag, 16 mei 2011Mgr. Nico Adi Seputra, aartsbisschop van Merauke op bezoek
vrijdag, 29 april 2011Swingende jongerenviering in Afrikaanse sfeerBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose