Bisdom Haarlem-Amsterdam


Zusters Vogelenzang houden wintermarkt

gepubliceerd: vrijdag, 4 november 2011

De Zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus in Vo­ge­len­zang hou­den op zon­dag 13 no­vem­ber  hun jaar­lijkse winter­markt. Deze gezellige markt staat elk jaar in het teken van één van de projecten die de zusters we­reld­wijd steunen. Dit jaar is er gekozen om het, te steunen.

Kinderdagverblijf en de crèche in Ujpest, HongarijeHongarije

De zusters in Ujpest vangen vele kin­de­ren op in het dagverblijf en hebben in de afgelopen jaren veel moeten ver­bou­wen en aanpassen in ver­band met de Europese regel­ge­ving omtrent het opvangen van kin­de­ren.

Opbrengst 2010

Met de opbrengst van de vorige markt in 2010 is het gelukt een speeltuin te rea­li­se­ren voor de oudere kin­de­ren. Voor de allerkleinsten is er nog veel geld nodig voor het rea­li­se­ren van een veilige speeltuin. De opbrengst van de markt van dit jaar zal hier aan besteed wor­den.

Ac­ti­vi­teiten

U vindt een grote boeken­markt, kunst en curiosa, reli­gi­euze artikelen, Prach­tige handgemaakte kaarten van Beppie ( bekend van RTV-Noord Holland),  ver­schil­lende 2e hands artikelen en er zijn Hongaarse gerechten. Ook is er een gezellige koffiecorner met koffie thee en lekkernijen. Op elk heel uur zal er een tombola gehou­den wor­den met vele verassende prijzen en zal er een veiling  gehou­den wor­den met gewel­dige loten. Omdat het goede doel dit jaar in Hongarije ligt is het thema van deze gezellige winter­markt dan ook gebaseerd op Hongarije.

Sin­ter­klaas

De Sint heeft laten weten dat hij een van zijn pieten zal sturen met cadeautjes voor de allerkleinsten. De winter­markt is in het Casa Carmeli aan de Bekslaan 9 in Vo­ge­len­zang van 11.00 tot 17.00 uur. De kin­de­ren en de Zusters in Ujpest rekenen op uw steun, dus kom allemaal naar de winter­markt!

Doneren

Kunt u deze dag niet komen maar wilt u wel uw bijdrage leveren aan dit goede doel dan kunt u dit doen door uw bijdrage over te maken op bankreke­ning­num­mer 147.673.1217 t.n.v. St. St. Jozephhuis Casa Carmeli o.v.v. Ujpest-Hongarije.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose