Bisdom Haarlem-Amsterdam


Jaarlijkse Startdag Vastenaktie

Zaterdag 9 november

gepubliceerd: vrijdag, 16 augustus 2013

Op 9 no­vem­ber 2013 vindt in Utrecht de jaar­lijkse Start­dag plaats van Vastenaktie. De Start­dag is een ont­moe­tings­dag voor alle vrij­wil­li­gers, leer­krachten, pastores en belang­stel­len­den die zich betrokken voelen bij Vastenaktie.

Een thuis bouwen in Sierra Leone

Vastenaktie 2014Het thema van de Start­dag wordt: ‘Een thuis bouwen’, gericht op het campagne­project van 2014 te Sierra Leone. Vastenaktie onder­steunt daar het Diomplor­pro­ject in Koidu van de zusters van Cluny.

Na een ja­ren­lan­ge bur­ger­oorlog krabbelen de mensen in het Afrikaanse Sierra Leone weer op. Ze proberen hun trauma’s te ver­werken en de samen­le­ving weer op te bouwen. De zusters onder­steunen de ge­zin­nen bij de wederop­bouw van het land. Ze vangen kin­de­ren op en zorgen ervoor dat ze naar school kunnen. De ge­zin­nen waaruit de kin­de­ren komen, wor­den onder­steund met zoge­noemde ‘business and savings’-pro­gram­ma’s, waar­mee groepen vrouwen een soort kleine coöperaties vormen.

Pro­gram­ma

De dag start om 09.30 en ein­digt rond 16.30 uur.
Het pro­gram­ma van de Start­dag is gericht op on­der­lin­ge ont­moe­ting, in­spi­ra­tie en in­for­ma­tie. Dit alles komt tot uiting in de ver­schil­lende work­shops en lezingen van die dag. Zo komen gasten van het campagne­project uit Sierra Leone over het Diomplor­project ver­tellen en komt een moderne troubadour ons in­spi­re­ren met zijn – ge­spro­ken – verhalen.

Work­shops voor scholen

Vastenaktie 2014Nieuw dit jaar is het work­shopaanbod voor scholen. Vastenaktie nodigt dan ook alle betrokken leer­krachten van harte uit om deel te nemen aan de Start­dag.

Meer in­for­ma­tie en aanmel­ding

Na de zomer publiceren we het de­fi­ni­tieve pro­gram­ma en alle prak­tische in­for­ma­tie op de web­si­te.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie Fotoreportage
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose