Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Pausboodschap Wereldmissiedag

Oktober - bijzondere missiemaand

gepubliceerd: woensdag, 11 september 2019

Oktober 2019 is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘bijzondere missiemaand’. Dit om onder de gelovigen een nieuw missionair elan te stimuleren en speciale aandacht te vragen voor de missie en missionarissen over de hele wereld.

In zijn bood­schap voor Wereldmissiedag, zondag 20 oktober, zegt de paus: ‘De Kerk heeft een zending in de wereld: het geloof in Jezus Christus schenkt ons de juiste dimensie van alle dingen, door ons de wereld te doen zien met de ogen en het hart van God…’ De bood­schap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag (zondag 20 oktober) heeft hetzelfde onderwerp als de bijzondere missiemaand: ‘Gedoopt en Gezonden: de Kerk van Christus op missie in de wereld.’

De aanleiding om dit jaar geen gewone, maar juist een bijzondere missiemaand te houden, is het eeuwfeest van de apos­to­lische brief van paus Benedictus XV over missie: ‘Maximum Illud’ (1919). De brief is, zoals gebruikelijk in de Kerk, vernoemd naar de openingswoorden: “Groot en heilig was de taak die onze Heer Jezus Christus, op het punt om naar zijn Vader weder te keren, aan zijn leerlingen toevertrouwde met de woorden: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping’ (Marcus 16, 15). Die taak bleef niet beperkt tot het leven der apostelen, maar moest door hun opvolgers worden voortgezet tot aan het einde der wereld.”

Serie interviews op Katho­liek­le­ven.nl

Op verschillende manieren wordt in Nederland aandacht gevraagd voor de Wereldmissiemaand. Zo komt het videokanaal van de Nederlandse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, katho­liek­le­ven.nl, met een bijzondere serie video’s naar aanleiding van de missiemaand. Katho­liek­le­ven.nl interviewt onder anderen zuster Maria Confidens, een slotzuster in een klooster in Utrecht en mgr. Ron van den Hout, bisschop van bisdom Groningen-Leeuwarden. Deze video’s komen in oktober online.

Magazine Missie Nu

De Nederlandse Konferentie voor Religieuzen, de Bisschoppelijke Vastenactie, Missio, de Week voor de Nederlandse Missionarissen en de bisdommen hebben voor de missiemaand een speciaal magazine uitgebracht met als titel Missie Nu. Het magazine bevat portretten van mensen die op hun eigen wijze op dit moment met missie bezig zijn. Zij vertellen wat missie nu voor hen betekent en hoe zij zich gedoopt en gezonden voelen. Omroep KRO-NCRV vraagt verder tijdens de missiemaand onder meer aandacht voor dit onderwerp in de Geloofs­ge­sprekken die uitgezonden worden op zondag­ochtend.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose