Bisdom Haarlem-Amsterdam


Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”

Vastenestafette van start

gepubliceerd: donderdag, 6 maart 2014

Tijdens een intieme, sobere Aswoens­dag­vie­ring in de kapel van het Haar­lemse bis­schops­huis, zegende Mgr. J.M. Punt de Vasten­kaars, het offi­cië­le startsein voor de Vastenaktie. Deze kaars zal de ko­men­de veer­tig dagen door het bisdom reizen. De bis­schop riep op het goede te blijven doen en voor elkaar te blijven zorgen: “Laten we de moed hebben alles wat we zelf in overvloed hebben, met anderen te delen.”

Zegening vastenestafettekaarsMet Aswoens­dag is de Vasten­periode be­gon­nen. Ook in andere bis­dom­men ver­trok­ken woens­dag­mid­dag Vasten­estafette. De Vasten­estafette bestaat uit een keten van geloofs­gemeen­schappen die ieder op een eigen dag aan­dacht vragen voor hun Vasten­aktie­project. Met deze ketens van licht laten de katho­lie­ke gemeen­schappen in Neder­land zien dat ze in actie komen voor God én de ander. Om met Mgr.Punt te spreken: “We geven hiermee de soli­da­ri­teit en het licht door.”

Campagneland: Sierra Leone

Tijdens de Veer­tig­dagen­tijd voeren door het hele land hon­der­den vrij­willi­gers campagne voor Vastenaktie. Ze zetten de ko­men­de weken tal­loze ac­ti­vi­teiten op om aan­dacht te vragen voor ‘de ander’ en om geld in te zamelen voor Sierra Leone of voor hun eigen doel. De Vasten­estafettes, vasten­dagen, soli­da­ri­teits­maal­tij­den, ‘koffiestops’, in­for­ma­tie­bijeen­komsten, pelgrims­wan­de­lin­gen en boeken­markten maken op die manier geloof en naasten­liefde concreet: ze vormen een prak­tische ingang om je te be­zin­nen op je geloof en levens­stijl. Ze bie­den boven­dien mensen ver weg een helpende hand.

Dit jaar besteedt Vastenaktie extra aan­dacht aan het Afrikaanse Sierra Leone. De mensen daar proberen na een jaren­lange bur­ger­oorlog weer een thuis op te bouwen. Daarbij krijgen ze veel hulp, onder andere van de zusters van Cluny. Hun project in Koidu vormt het campagne­project 2014 van Vastenaktie.

Over Vastenaktie

Dank voor uw inzet Vastenaktie Neder­land is de Rooms-Katho­lie­ke hulp­organi­sa­tie voor Neder­land. Vastenaktie wordt gedragen door de lokale kerk­gemeen­schappen, hier en in ont­wik­ke­lings­lan­den. De campagne om geld te werven, wordt gevoerd tij­dens de Veer­tig­dagen­tijd, de vasten­periode voor­af­gaand aan Pasen.

Vorig jaar heeft Vastenaktie ruim drie miljoen euro bijeen gebracht. Dat geld is ont­van­gen van donateurs en via de Neder­landse rooms-katho­lie­ke pa­ro­chies die deelnamen aan de campagne. Het geld wordt ver­deeld over ruim 70 projecten in Derde Wereld­lan­den. Meer in­for­ma­tie over de beste­ding van de fondsen, vindt u op de web­si­te van Vastenaktie.

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen Fotoreportage
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose