Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag

Zondag 22 oktober

gepubliceerd: donderdag, 28 september 2023
foto: MISSIO / Hartmut Schwarzbach
Zusters in Libanon
Zusters in Libanon

Op zon­dag 22 ok­to­ber viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk Wereld­mis­sie­dag. Paus Fran­cis­cus kiest als thema voor deze dag ‘Bran­dende harten, voeten op weg’, gebaseerd op het verhaal van de Emmaüs­gan­gers in het Evan­ge­lie van Lucas. MISSIO Neder­land (pau­se­lijke missie­werken) vraagt dit jaar aan­dacht en collec­teert voor Libanon.

Twee leer­lin­gen van Jezus waren na de kruisi­ging verward en teleur­ge­steld, maar een ont­moe­ting met Christus in Emmaüs ontstak in hen het en­thou­sias­me om weer op weg te gaan naar Jeru­za­lem en te ver­kon­di­gen dat de Heer waar­lijk was verrezen. De paus reflec­teert op drie beel­den uit deze gebeur­te­nis.

‘In het verhaal van het evan­ge­lie nemen wij de ver­an­de­ring van de leer­lin­gen waar in enkele sprekende beel­den: bran­dende harten voor de Schriften door Jezus uit­ge­legd, ogen die geopend zijn, wanneer ze Hem herkennen, en als hoogte­punt, voeten op weg. Door over deze drie aspecten na te denken, die een beeld geven van de weg van missio­naire leer­lin­gen, kunnen wij onze ijver voor de evangeli­sa­tie in de hui­dige wereld vernieuwen’, schrijft de paus.

Collecte voor MISSIO

Op missie­zon­dag wordt in de pa­ro­chies ge­col­lec­teerd voor MISSIO Neder­land, onder­deel van de inter­na­tio­nale Pau­se­lijke Missie­werken van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. De Pau­se­lijke Missie­werken zijn actief in ongeveer 130 lan­den. MISSIO Neder­land zet zich in voor het bevor­de­ren van een missio­nair bewust­zijn onder de katho­lie­ke gelo­vi­gen in Neder­land en het finan­cieel onder­steunen van pa­ro­chies en bis­dom­men in de derde wereld.

Hulp voor Libanon

Dit jaar vraagt MISSIO speciaal aan­dacht voor Libanon: ‘De chris­te­nen in Libanon hebben een hart dat brandt van naasten­liefde en van de missie daar te zijn waar mensen in moei­lijk­he­den zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn.’

Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis beland. De Libanese munteen­heid heeft 98 procent van haar waarde verloren. Een groot deel van de mid­den­klasse kwam onder de armoede­grens terecht. De staat is nog slechts een façade, overal is corruptie. Dage­lijks verlaten mensen het land. Libanon vangt bovendien veel Syrische vluch­te­lingen op. De explosie in de haven van Beiroet in 2020 was de spreekwoor­de­lijke druppel die de emmer doet overlopen.

Video

In een video van MISSIO komen ver­schil­lende chris­te­nen aan het woord die in Libanon zoveel moge­lijk mensen willen helpen. De film laat zien hoe schrijnend de situatie is, maar toont ook de moed en blij­moe­dig­heid waar­mee hulp wordt gegeven.

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose