Bisdom Haarlem-Amsterdam


Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren Düsseldorf

Speciale groet van paus Franciscus

gepubliceerd: maandag, 16 september 2019

Zowel mgr. Punt als mgr. Hendriks waren zater­dag 14 sep­tem­ber op het feest van Kruisverhef­fing bij de gebeds­dag die jaar­lijk ter ere van de Vrouwe van alle volkeren in Düsseldorf wordt gehou­den. Dit keer was er voor het eerst een speciale groet van de paus.

Zeker zo’n vijf­dui­zend gelo­vi­gen had­den zich verzameld in de Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf, die voor de gelegen­heid was omge­bouwd tot een mooie kerk­zaal, waar een pro­gram­ma met ge­tui­ge­nissen, aanbid­ding en tot besluit de H. Eucha­ris­tie werd gehou­den ter ere van de Vrouwe van alle volkeren van Am­ster­dam.

Bood­schap paus

Hulp­bis­schop van Keulen Ansgar Puff was dit jaar hoofd­cele­brant en hield een mooie preek over het feest van Kruisverhef­fing. Aan het begin van de Mis werd de korte bood­schap van de paus voor­ge­le­zen door pater Paul Sigl van de Familie van Maria die de dag orga­ni­seer­de. Zo’n vijf­tig pries­ters con­ce­le­breer­den, waar­on­der kanselier Bart Putter die de bis­schop­pen begeleidde. Naast mgr. Punt en mgr. Hendriks waren er nog twee bis­schop­pen, één uit Rwanda en één uit Slowakije.

Toespraak

Aan het einde van de Mis hield mgr. Punt een toe­spraak waarin hij onder meer inging op de bete­ke­nis van Maria’s mede­wer­king aan de verlos­sing. De bis­schop pleitte voor het vijfde dogma over die mede­wer­king van Maria. Ver­vol­gens pre­sen­teerde hij Mgr. Hendriks als zijn op­vol­ger en gaf wat inzicht in ons bei­der levensge­schie­de­nis. Verder riep hij de aanwe­zigen op nooit de moed te verliezen en alles wat er gebeurt ook in een bovenna­tuur­lijk licht te zien.

Felici­ta­tie

Pater Paul Sigl fe­li­ci­teerde de beide bis­schop­pen met hun veer­tig­ja­rig pries­ter­feest en overhan­digde hen als cadeau een stola, voor mgr. Punt een witte en voor mgr. Hendriks een rode. Mgr. Hendriks vermeldt op Arsacal.nl dat de rode stola hem deed beseffen dat hij in de taak die hem te wachten staat bereid moet zijn zelfs het marter­laar­schap op zich te nemen: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”.

Toewij­ding

Aan het einde van de Mis werd een toe­wij­ding aan Maria gedaan, die ooit door paus Johannes Paulus II was uit­ge­spro­ken. Allen ontstaken in de vrij donkere ruimte de kaars die ze bij binnen­komst had­den gekregen en dat was een mooi en bij­zon­der gezicht.

Volgend jaar wordt deze dag aan het einde van de mei­maand, op 30 mei 2020 gehou­den.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 juli 2024Verklaring van de bisschop van Haarlem-Amsterdam
donderdag, 11 juli 2024Persbericht Dicasterium voor de Geloofsleer
zaterdag, 6 mei 2023Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
zaterdag, 7 mei 2022Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2021Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 25 januari 2021Over de Vrouwe van alle Volkeren Video
woensdag, 30 december 2020Verduidelijking ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 december 2020Toelichting en pastoraal woord
donderdag, 17 september 2020De Vrouwe van alle Volkeren
zaterdag, 1 juni 2019Indrukwekkende gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren Fotoreportage
dinsdag, 28 mei 2019Jim Caviezel bezoekt Amsterdam
dinsdag, 22 mei 2018Pinksteren - Gebedsdag
woensdag, 6 september 2017Mgr. Punt bij gebedsdag in Düsseldorf
vrijdag, 28 april 2017Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 26 mei 2014H. Eucharistieviering ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 15 april 2013Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren
woensdag, 2 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van Alle Volkeren
zondag, 29 mei 20111e Pinksterdag - Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2010Mariale Gebedsdag in Beurs van BerlageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose