Bisdom Haarlem-Amsterdam


Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren

Zaterdag 27 mei • 12.00 uur • RAI, Amsterdam

gepubliceerd: vrijdag, 28 april 2017

Inter­na­tio­nale sprekers als Dr. Shafiq Abouzayd uit het Verenigd Ko­nink­rijk en Dr. Robert Fastiggi uit de Verenigde Staten zullen spreken tij­dens de Gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van Alle Volkeren op zater­dag 27 mei 2017 in de RAI te Am­ster­dam.

Pro­gram­ma

Om 12.00 uur wordt be­gon­nen met Rozen­krans­ge­bed en aan­slui­tend de Eucha­ris­tie­vie­ring met als hoofd­cele­brant Mgr. Dr. J.M. Punt en o.a. Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks zal con­ce­le­breren. Op het pro­gram­ma staan ver­der lezing, aanbid­ding, Lof, zang, en ont­moe­ting. De afslui­ting zal rond 17.30 uur plaats­vin­den.

Inter­na­tio­nale Sprekers

Dr. Shafiq Abouzayd

Dr. Shafiq Abouzayd draagt zorg voor de gelo­vi­gen van de Melki­tische Grieks-Katho­lie­ke Kerk in het Verenigd Ko­nink­rijk, en is weten­schap­pe­lijk onder­zoe­ker aan de Facul­teit voor Oosterse Studies van de Uni­ver­si­teit van Oxford. Hij zal spreken over “Maria in de Bijbel bij de kerk­va­ders”.

Dr. Robert Fastiggi

Dr. Robert Fastiggi is professor syste­ma­tische theo­lo­gie aan het Sacred Heart Seminary te Detroit in de Verenigde Staten van Amerika. Hij zal met ons enige theo­lo­gische over­we­gingen over Maria als Mede­ver­los­seres delen. Ook zal hij ver­tellen over het werk van de ‘Inter­na­tio­nal Marian Association’ die zich inzet voor de erken­ning van de rol van Maria in de Kerk en in onze Verlos­sing.

Details

datum: zater­dag 27 mei 2017
tijd: van 12.00 tot 17.30 uur
locatie: RAI, Europa­plein, Forum Centre, Entrance E
bereik­baar via Station Am­ster­dam RAI, en per metro, tram en bus
flyer: Download de flyer (PDF)
web­si­te: www.devrouwe­vanalle­volkeren.nl
www.de-vrouwe.info

Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 juli 2024Verklaring van de bisschop van Haarlem-Amsterdam
donderdag, 11 juli 2024Persbericht Dicasterium voor de Geloofsleer
zaterdag, 6 mei 2023Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
zaterdag, 7 mei 2022Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2021Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 25 januari 2021Over de Vrouwe van alle Volkeren Video
woensdag, 30 december 2020Verduidelijking ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 december 2020Toelichting en pastoraal woord
donderdag, 17 september 2020De Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 16 september 2019Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren Düsseldorf
zaterdag, 1 juni 2019Indrukwekkende gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
dinsdag, 28 mei 2019Jim Caviezel bezoekt Amsterdam
dinsdag, 22 mei 2018Pinksteren - Gebedsdag
woensdag, 6 september 2017Mgr. Punt bij gebedsdag in Düsseldorf
maandag, 26 mei 2014H. Eucharistieviering ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 15 april 2013Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren
woensdag, 2 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van Alle Volkeren
zondag, 29 mei 20111e Pinksterdag - Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2010Mariale Gebedsdag in Beurs van BerlageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose